Disclaimer

PGGM&CO besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze website en de PGGM&CO e-nieuwsbrief. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist of in strijd met de wet is. PGGM&CO aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

PGGM&CO stelt de informatie op de website en de e-nieuwsbrief alleen beschikbaar ter kennisneming, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de lezer aanvaardt dat PGGM&CO niet aansprakelijk is voor de inhoud van de informatie of de beslissingen die op basis van de gepubliceerde informatie worden gemaakt.

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. PGGM&CO is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons Cookie en Privacy Beleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Alle aanbiedingen van derden vallen buiten verantwoordelijkheid van PGGM&CO. PGGM&CO aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De uitkomsten van de berekeningen met de beschikbare rekenmodules zijn indicatief. Hier zijn dan ook geen rechten aan te ontlenen.

PGGM&CO is een handelsnaam van PGGM Services B.V.; deze staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54101328.