Aandachtsgebieden

Bekijk de aandachtsgebieden waarop wij impact kunnen realiseren

Samen met onze klanten hebben we zeven maatschappelijke aandachtsgebieden geformuleerd waarop we impact kunnen realiseren. Hierdoor kunnen we gericht invulling geven aan de bijdrage die we als pensioenuitvoeringsorganisatie willen leveren aan een duurzame wereld.​​​

Het zijn aandachtsgebieden die onze klanten en hun deelnemers belangrijk vinden. Binnen deze aandachtsgebieden vinden ontwikkelingen plaats waarvan wij inschatten dat ze de beleggingen materieel kunnen raken.


 • Icoon klimaat en milieu

  Klimaatverandering, vervuiling & uitstoot

  Het huidige niveau van wereldwijde CO2-uitstoot en de verwachte stijging zijn te hoog om de wereldwijde temperatuurstijging onder de 1,5⁰C te houden in 2050. De gevolgen kunnen groot zijn als actie op korte termijn uitblijft. Via de beleggingen willen wij bijdragen aan het beperken van de opwarming van de aarde.

  Meer informatie
 • Icoon water

  Waterschaarste

  Waterschaarste is een toenemende bedreiging voor economische groei en voor het welzijn van mensen. Met name in droge landen als China, India en de Verenigde Staten staat de watervoorziening het meest onder druk door de snel groeiende vraag naar en afnemende beschikbaarheid van water.

  Meer informatie
 • Icoon voedsel

  Voedselzekerheid

  De duurzame productie van voldoende voedsel voor een wereldbevolking van 8,3 miljard mensen in 2030 is een enorme uitdaging. Naast de groeiende bevolking legt ook het verbouwen van gewassen, die dienen als grondstof voor de groeiende vraag naar biobrandstoffen, druk op de capaciteit van vruchtbare landbouwgrond.

  Meer informatie
 • Icoon gezondheid

  Gezondheidszorg

  Gezondheidszorg is een belangrijk aandachtsgebied voor PGGM vanwege onze historische verbondenheid met deze sector. Toegang tot goede gezondheidszorg is een basisbehoefte en een mensenrecht. Daarnaast heeft gezondheidszorg onze aandacht omdat beleggingen in deze sector kunnen leiden tot sociaal én financieel rendement.

  Meer informatie
 • Icoon mensenrechten

  Mensenrechten

  Het waarborgen van mensenrechten en de naleving van internationale arbeidsnormen vormen een belangrijk aspect van verantwoord beleggen. Het verwezenlijken van mensenrechten is een voorwaarde voor het bereiken van duurzame ontwikkeling waarbij kwetsbare groepen niet worden achtergesteld.

  Meer informatie
 • Icoon Stabiel financieel stelsel

  Stabiel financieel stelsel

  De financiële crisis heeft tot een enorm wantrouwen geleid in de financiële sector, met grote gevolgen voor de maatschappij. Herstel van het maatschappelijke vertrouwen is essentieel voor onze 'license to operate' en daarom werken wij hieraan, samen met onze klanten.

  Meer informatie
 • Icoon goed ondernemingsbestuur

  Goed ondernemingsbestuur

  Goed ondernemingsbestuur (corporate governance) is een universeel, fundamenteel beginsel en een randvoorwaarde voor het behoorlijk functioneren van een onderneming. Het is van toepassing op alle ondernemingen, ongeacht waar ze zijn gevestigd of welke activiteiten ze verrichten.

  Meer informatie

Heeft u een vraag?

​Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze afdeling Responsible Investment responsible.investment@pggm.nl