Bestuursadvisering

Advies bij pensioen en de financiering ervan

Dankzij decennia lange ervaring als partij die ooit zelf pensioenfonds was,  heeft PGGM de expertise in huis om uw bestuur te adviseren en kwalitatief goede dienstverlening aan te bieden. PGGM heeft geen winstoogmerk en heeft zich een trusted partner betoont over jaren, loyaal en altijd dichtbij: een echte bondgenoot van de fondsen.

​Naast Pensioenbeheer en Vermogensbeheer is bestuur advisering een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. ​Onze adviseurs beschikken over de kennis en competenties om uw bestuur over de volle breedte te adviseren.

 • Over de volle breedte

  Wij adviseren pensioenfondsen over pensioen en de financiering daarvan.

  Over de volle breedte
  Wij ondersteunen u met juridisch, fiscaal en actuarieel advies, maar ook met advies over risicomanagement, financieringsbeleid, ALM en actuele thema’s. PGGM biedt u praktische organisatorische ondersteuning bij uw bestuursfuncties. Uitgangspunt daarbij is een integraal advies met oog voor het belang van deelnemers en andere belanghebbenden bij het pensioenfonds.

  Daarbij besteden we veel aandacht aan de uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid van het advies en het daarop te baseren pensioen- en financieringsbeleid. U bent in control en kunt zich goed geïnformeerd richten op uw taken als bestuurder.

   

   

 • Meerjarige ervaring

  Wij bieden ondersteunende diensten, zoals toegang tot informatie en educatie, netwerkmogelijkheden met andere pensioenfondsbesturen en ondersteuning bij lobbyactiviteiten.

  Vanuit meerjarige ervaring 
  We bieden veel ondersteunende diensten en faciliteiten, zoals toegang tot informatie en educatie, netwerkmogelijkheden met andere pensioenfondsbesturen en ondersteuning bij lobbyactiviteiten.
  Ons netwerk stelt ons in staat, u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in Nederland en Europa. ​
 • Met oog voor uitvoering

  Wij bieden u een op uw situatie afgestemd, samenhangend advies en zorgen voor een juiste en tijdige implementatie van beleidswijzigingen.

  Met oog voor uitvoering
  Wij brengen vooraf voor u de uitvoeringsconsequenties van uw keuzes in kaart. Dit geeft u als klant, kosten - en kwaliteitsvoordeel. U komt tijdens de uitvoering niet voor onaangename verrassingen te staan.

  Bestuursadvisering is daarom ook uitstekend te combineren met andere dienstverlening van PGGM zoals pensioenadministratie en vermogensbeheer.​
 • Risicomanagement

  Op maat

  We luisteren naar u! U geeft aan waar uw pensioenfonds behoefte aan heeft en daarmee gaan wij aan de slag. Daarbij combineren we betrokkenheid en interesse met expertise, adviesvaardigheid, kennis en een groot netwerk.

  Op maat
  Op basis van uw behoefte stellen we een dienstenpakket samen. Indien gewenst, werken we daarbij uiteraard samen met uw huidige adviseurs. We hechten aan heldere procesafspraken, vaste aanspreekpunten en goede communicatie. Vanuit onze coöperatieve gedachte, delen we graag onze kennis en ervaring, om samen verder te komen.

  U kunt van ons een proactieve houding verwachten. We informeren u niet alleen op de gezette tijden, maar betrekken u continu bij de actualiteit. Door met elkaar de dialoog aan te gaan, houden we elkaar scherp en is uw pensioenfonds klaar voor de toekomst. PGGM ziet zichzelf graag als uw vertrouwd adviseur.

PGGM ondersteunt bij het invullen van uw bestuursverantwoordelijkheden en adviseert u bij beleidsontwikkeling

 
Dit zijn wij
Bij PGGM werken 1.363 mensen. Dat zijn vakmensen op het gebied van pensioenbeheer, vermogensbeheer en bestuursadvisering. Samen staan wij voor jarenlange ervaring.
Door onze jarenlange ervaring kennen wij als geen ander de uitdagingen en verantwoordelijkheden waar bestuurders van pensioenfondsen dagelijks mee geconfronteerd worden. Onze klanten profiteren direct van onze kennis en van ons omvangrijke netwerk in Nederland en Europa.

Bestuursadvisering meer dan een steun in de rug

 • Advies pensioenbeleid 
  • Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 
  • Uitwerking statuten en reglementen
  • Ondersteuning bij governance vraagstukken
  • Relatie tussen regeling en financiering
  • Complete bestuurlijke jaarplanning
  • Ondersteuning en advies bij uw beleid 
   
 • Advies financiering
  • ALM en continuiteitsstudies
  • Advisering financiele opzet van uw pensioenfonds
  • Premie- en indexatie advies
  • Advies bij herstelplannen

Bij wie moet ik zijn?

Ingrid Ernst-Wind

Managing Director Institutional Relations

i.ernst@pggm.nl 030 277 9293

Als directeur Institutional relations ben ik eindverantwoordelijk voor het organiseren van de klantbediening aan institutionele klanten van PGGM. Belangrijk voor mij is dat alle klanten tevreden ambassadeurs zijn en blijven en dat PGGM een loyaal en rendabel klantenbestand heeft, daar lever ik graag een bijdrage aan. 

Ik ben sinds 2000 werkzaam bij PGGM, daarvoor was ik arbeidsrechtjurist bij een vakbond. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Ik sport met veel plezier en breng graag tijd door in de natuur.