Innovatie

Wij innoveren namens onze klanten voortdurend in verantwoord beleggen. Zo meten en reduceren we de CO2-voetafdruk van de beleggingsportefeuille. Vanaf 2016 veranderen we de gewichten van ondernemingen in portefeuille. We meten de CO2-efficientie van de meest CO2-intensieve bedrijven in de drie sectoren met de hoogste CO2-uitstoot: energie, nutsbedrijven en materialen (onder andere chemie, staal, cement en mijnbouw). Het onderstaande plaatje toont het verloop van de CO2-reductie sinds de nulmeting.

Ook hebben wij de samenwerking gezocht met collega beleggers en met universiteiten in het binnen- en buitenland om het meten van impact verder te ontwikkelen. Om de bijdrage van de beleggingen van onze klanten aan de SDG’s inzichtelijk te maken, en vergelijkbaar te maken met die van andere beleggers, hebben we in 2016 samen met uitvoerder APG gewerkt aan de standaardisatie van beleggingen met impact op de SDG’s: Sustainable Development Investments (SDI’s). We hebben een standaard ontwikkeld voor de definitie en aanpak van SDI’s, ofwel beleggingen met een marktconform rendement die een substantiële bijdrage leveren aan de SDG’s. Eind 2016 hebben APG en PGGM een verklaring met deze definitie gepubliceerd. In 2017 hebben verschillende internationale beleggers deze verklaring ondertekend. Lees hier meer over in het Verantwoord Beleggen jaarverslag.

< Terug naar de pagina Verantwoord Beleggen

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met onze afdeling Responsible Investment via het e-mailadres responsible.investment@pggm.nl.