Innovatie

Wij innoveren namens onze klanten voortdurend in verantwoord beleggen.

CO2-reductie

Zo zijn we  al enkele jaren geleden begonnen met het verlagen van de voetafdruk van de aandelenportefeuille. Dit doen wij door binnen de meest  CO2-intensieve sectoren – energie, nutsbedrijven en materialen – beleggingen te her-alloceren naar relatief CO2-efficiënte bedrijven. Bedrijven met een hoge uitstoot zijn in onze ogen onvoldoende voorbereid op een CO2-arme toekomst en verdwijnen daarom geleidelijk uit de portefeuille. Hierbij houden we de sector-allocatie ongewijzigd, omdat we denken dat alle sectoren een rol van betekenis zullen blijven spelen in een CO2-arme economie. Deze afbouw kan fungeren als een hedge tegen een mogelijke waardedaling van beleggingen met een grote CO2-voetafdruk.

De CO2-voetafdruk is sinds de nulmeting verlaagd van 339 ton CO2 per miljoen dollar
bedrijfsomzet tot 239 ton CO2 per miljoen dollar op 31-12-2018. Over de periode van ultimo 2017 tot ultimo 2018 van 244 naar 239 ton CO2 per miljoen dollar bedrijfsomzet. De daling is mindergroot als voorzien. Dit is voornamelijk een gevolg van de CO2-data die wij gebruiken. Veel ondernemingen en zelfs hele sectoren tonen geleidelijk aan een hogere CO2-intensiteit. De historische data wezen juist op een gestage daling. De afgelopen jaren is er dus een trendbreuk te zien. Lees hier meer over in het PGGM Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2018.

SDI

Ook hebben wij de samenwerking gezocht met collega beleggers en met universiteiten in het binnen- en buitenland om het meten van impact verder te ontwikkelen. Om de bijdrage van de beleggingen van onze klanten aan de SDG’s inzichtelijk te maken, en vergelijkbaar te maken met die van andere beleggers, hebben we in 2016 samen met uitvoerder APG gewerkt aan de standaardisatie van beleggingen met impact op de SDG’s: Sustainable Development Investments (SDI’s). We hebben een standaard ontwikkeld voor de definitie en aanpak van SDI’s, ofwel beleggingen met een marktconform rendement die een substantiële bijdrage leveren aan de SDG’s. Eind 2016 hebben APG en PGGM een verklaring met deze definitie gepubliceerd en een taxonomie. In 2017 hebben verschillende internationale beleggers deze verklaring ondertekend.

In 2018 hebben we de bijdrage van de portefeuille aan de duurzame ontwikkelingsdoelen
voor het eerst in kaart gebracht. Eind 2017 hadden we namens onze klanten ruim 15 procent van het beheerde vermogen eind 2017 belegd in bedrijven en projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Hieronder zijn de resultaten per SDG te zien (Verdeling belegd vermogen per SDG). Lees meer over beleggen in de Sustainable Development Goals in ons Verantworod beleggen Jaarverslag 2018.

Klik op de figuur om te vergroten.

SDI.jpg

< Terug naar de pagina Verantwoord Beleggen

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met onze afdeling Responsible Investment via het e-mailadres responsible.investment@pggm.nl.