Instrumenten

Voor de uitvoering van verantwoord beleggen-activiteiten hanteren we zes instrumenten. Deze instrumenten zetten we in om (1) maatschappelijke oplossingen te stimuleren, (2) ondernemingen aan te moedigen om duurzaamheidsverbeteringen toe te passen en (3) ondernemingen uit te sluiten die activiteiten uitvoeren die wij niet willen ondersteunen.

Wat we willen stimuleren

1. Beleggen in Oplossingen

 
Icoon beleggen in oplossingen 

Beleggingen in oplossingen voor maatschappelijke ontwikkeling zijn beleggingen die niet alleen financieel bijdragen aan het rendement, maar die ook de intentie hebben om maatschappelijke toegevoegde waarde te creëren. We beleggen in oplossingen voor klimaatverandering, waterschaarste, voedselzekerheid en gezondheidszorg. Lees meer over Beleggen in oplossingen.

Wat we willen verbeteren

2. ESG-integratie

Icoon ESG-integratie

Het milieu, sociale aspecten en de kwaliteit van ondernemingsbestuur kunnen het beleggingsrendement van onze klanten beïnvloeden. Omgekeerd geldt dat de ondernemingen en instanties waarin we beleggen een effect hebben op de wereld. Wij zijn er daarom van overtuigd dat het meewegen van ESG-factoren in de beleggingsprocessen bijdraagt aan goed risicomanagement en ervoor kan zorgen dat het behalen van financieel rendement samengaat met duurzame maatschappelijke verbeteringen.

Met de volgende drie activiteiten op het gebied van ‘actief aandeelhouderschap’ geven we invulling aan de rechten en verantwoordelijkheden als aandeelhouder van beursgenoteerde ondernemingen:

3. Stemmen

Icoon stemmen

Het stemrecht is een van de belangrijkste rechten van een aandeelhouder. Daarom stemmen wij op basis van eigen oordeel op aandeelhoudersvergaderingen. Hierdoor dragen wij bij aan het bereiken van goed ondernemingsbestuur. Per onderneming leggen we een stemverantwoording af via een speciale website: Stemmen op afstand.

4. Engagement

Icoon engagement

Als uitvoeringsorganisatie zien wij het als onze verantwoordelijkheid om marktpartijen en ondernemingen aan te spreken op hun beleid en activiteiten. Hiermee proberen wij verbeteringen op ESG-gebied te realiseren.

5. Juridische procedures

Icoon juridische procedures

Om beleggingsverliezen te verhalen en om goed ondernemingsgedrag af te dwingen, voeren we onze klanten als aandeelhouder juridische procedures tegen ondernemingen, als dat nodig is.

Wat we niet willen

6. Uitsluiten

Icoon uitsluiten

Wij willen voorkomen beleggingen te doen die niet bij onze klanten of onszelf passen. Daarom beleggen wij in PGGM-fondsen voor gezamenlijke rekening en in intern beheerde mandaten voor individuele klanten (hierna: ‘PGGM-fondsen’) niet in controversiële wapens en tabak.  Daarnaast sluiten wij in PGGM-fondsen staatsobligaties uit van landen die onderworpen zijn aan sancties door de VN Veiligheidsraad en/of de Europese Unie, wanneer deze zijn gericht op het land zelf of op de zittende regering en een wapenembargo betreffen of zijn opgelegd in reactie op een situatie van grove en systematische schending van de rechten van de mens of wanneer sprake is van de mogelijke inzet van controversiële wapens.

< Terug naar de pagina Verantwoord beleggen

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met onze afdeling Responsible Investment via het e-mailadres responsible.investment@pggm.nl