Overtuigingen

In de afgelopen eeuw heeft een enorme ontwikkeling van welvaart plaatsgevonden. Toch bedreigt een aantal wereldwijde problemen in toenemende mate de maatschappelijke stabiliteit en economische ontwikkeling. Te denken valt aan klimaatverandering, schaarste van natuurlijke hulpbronnen zoals water en mineralen, stijgende voedselprijzen en inkomensongelijkheid. Deze problemen kunnen de beleggingsresultaten van PGGM beïnvloeden. Duurzaamheid en houdbaarheid op lange termijn zijn daarom leidend voor onze activiteiten.

Wij hebben een aantal overtuigingen geformuleerd ten aanzien van verantwoord beleggen:

  1. ​Verantwoord beleggen loont: Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid van invloed is op het risicorendementsprofiel van de beleggingen en dat deze invloed in de toekomst steeds groter wordt.
  2. Geen goed en stabiel rendement op de lange termijn zonder duurzame ontwikkeling: Wij zijn ervan overtuigd dat duurzame ontwikkeling van de wereld noodzakelijk is om ook op de lange termijn goede en stabiele beleggingsresultaten voor onze klanten te kunnen realiseren.
  3. De sturende kracht van het geld: Wij zijn ervan overtuigd dat we via de sturende kracht van de beleggingen voor onze klanten een positieve bijdrage aan duurzame ontwikkeling kunnen en moeten leveren.

< Terug naar de pagina Verantwoord beleggen

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met onze afdeling Responsible Investment via het e-mailadres responsible.investment@pggm.nl.