Rapportages Verantwoord beleggen

Wij hechten grote waarde aan heldere rapportages en transparantie over de activiteiten en behaalde resultaten binnen de zeven aandachtsgebieden van verantwoord beleggen. We rapporteren hier regelmatig over en stellen jaarlijks een jaarverslag verantwoord beleggen op.

Per 1 december 2019 is de wet ter implementatie van herziene EU richtlijn aandeelhoudersrechten (SRD II) in werking getreden. 
Wij streven naar een volledige naleving van de transparantievoorschriften. Een groot gedeelte van de informatie is al beschikbaar op onze website.
Wij zijn drukdoende om onze website te actualiseren en aan te passen zodat de benodigde informatie goed toegankelijk wordt.


Ga direct naar:

Jaarverslagen Verantwoord beleggen:

Overzicht van uitsluitingen:

Richtlijnen:

< Terug naar de pagina Verantwoord Beleggen

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met onze afdeling Responsible Investment via het e-mailadres responsible.investment@pggm.nl.