Samenwerking

Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking met institutionele beleggers en andere marktpartijen, zoals regelgevers en universiteiten, leidt tot synergie en een grotere impact. Wij nemen daarom deel aan vele samenwerkingsverbanden op verschillende thema’s. We willen de financiële sector in beweging brengen en verantwoord en duurzaam beleggen ‘mainstream’ maken.

Een aantal voorbeelden van samenwerking uitgelicht:

Duurzaam beleggen van Nederlandse pensioengelden

PGGM heeft samen met Algemene Pensioen Groep N.V (APG) gewerkt aan een eenduidige definitie en standaard voor impactbeleggen. De Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen hierin een startpunt. Deze 17 werelddoelen vormen een raamwerk om in dezelfde taal te spreken over impact en om daarmee beleggingsvolumes van verschillende instellingen vergelijkbaar te maken. We noemen beleggingen die bijdragen aan de SDG’s: Sustainable Development Investments (SDI). Eind 2016 publiceerden APG en PGGM een verklaring met deze definitie. In 2017 werd deze verklaring door verschillende internationale beleggers ondertekend, waarmee zij aangeven SDI als definitie en als standaard te adopteren.

Daarnaast werken we met de werkgroep SDG Impactmeting onder het Platform voor Duurzame Financiering van De Nederlandsche Bank aan een leidraad voor het meten van impact. Binnen dit samenwerkingsverband hebben we per SDG een beperkt aantal positieve impactindicatoren voorgesteld, die relevant en werkbaar zijn voor grote institutionele beleggers.

Gezamenlijke stem en dialoog

De dialoog met ondernemingen kan een krachtig middel zijn om concrete
veranderingen bij ondernemingen te bewerkstelligen. Vooral als we dat samen
met anderen doen. Wij geloven in de kracht van samenwerking tussen verschillende beleggers en de invloed van de gezamenlijke dialoog. We zijn daarom ondertekenaar van de UN Principles for Responsible Investment (PRI). Dit is een netwerk van beleggers dat wordt ondersteund door de Verenigde Naties. Het doel is om zes principes voor verantwoord beleggen in de praktijk te brengen. Via de PRI spelen we een actieve rol bij verschillende gezamenlijke engagementprojecten. In deze projecten voeren we samen met andere beleggers de dialoog met ondernemingen, bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten. Ook bij stemmen zoeken we vaak de samenwerking op met andere aandeelhouders, zodat onze gezamenlijke stem meer invloed heeft.

Voor het verbeteren van standaarden en gedrag voeren wij de dialoog met marktpartijen, zoals wet- en regelgevers. Voor gedragsverandering zien wij een belangrijke rol weggelegd voor de ontwikkeling van ‘best practices’. Samenwerkingsverbanden waar we in dit kader aan deelnemen zijn bijvoorbeeld de International Corporate Governance Network (ICGN) en de Asian Corporate Governance Association (ACGA).

Eumedion, een platform van institutionele beleggers op het terrein van corporate governance en duurzaamheid, is in Nederland een belangrijk samenwerkingsverband waar PGGM actief aan bijdraagt.

< Terug naar de pagina Verantwoord Beleggen

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met onze afdeling Responsible Investment via het e-mailadres responsible.investment@pggm.nl.