Volo pensioen

Volo pensioen is een stichting, met een onafhankelijk, professioneel én full time bestuur. De eveneens onafhankelijke Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. Daarnaast wordt per kring een belanghebbendenorgaan (BO) samengesteld uit een afvaardiging van werkgevers, werknemers en gepensioneerden.

Het vermogensbeheer en pensioenbeheer is uitbesteed aan PGGM. Voor de pensioenadministratie, wordt gewerkt aan een specifiek aan Volo pensioen toegewezen administratieplatform. Deelnemers krijgen inzicht in hun pensioen door onder andere goede online pensioeninformatie, op de moderne portal met een persoonlijke inbox.

Artikelen

  1. Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2018 gepubliceerd

   ​Het Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2018 is uit en we zijn trots op de resultaten. In het jaarverslag laten we zien wat voor impact onze klanten realiseren met hun beleggingen en gaan we in op de belangrijkste ontwikkelingen en dillema’s in 2018. Eloy Lindeijer vertelt erover.

   Datum
  2. IMVB convenant ondertekend, nu volgt implementatie

   Op 20 december 2018 is het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Convenant Pensioenfondsen gepubliceerd. Wat betekent dit voor PGGM en haar klanten?

   Datum
  1. Volo pensioen krijgt APF vergunning van De Nederlandsche Bank

   ​Zeist, Volo pensioen heeft de vergunning gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB) en is daarmee het eerste en enige APF zonder winstoogmerk waar bestaande pensioenfondsen en werkgevers hun pensioenregeling onder kunnen brengen. Met unieke beleggingsoplossingen draagt Volo pensioen ook in de huidige marktomstandigheden bij aan het pensioenresultaat voor deelnemers. Hierbij staat verantwoord beleggen centraal voor zowel een financieel als duurzaam resultaat. Met PGGM als uitvoeringspartner biedt Volo pensioen werkgevers en deelnemers een stabiele basis voor de toekomst.

   Datum

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de accountmanager van de afdeling Institutional Relations. Bent u pensioendeelnemer en heeft u een vraag, neem dan contact op met uw pensioenfonds.