Toelichting Elbit Systems

Wij willen voorkomen beleggingen te doen die niet bij onze klanten of onszelf passen. Daarom beleggen wij in PGGM-fondsen voor gezamenlijke rekening en in intern beheerde mandaten voor individuele klanten (hierna: ‘PGGM-fondsen’) niet in controversiële wapens en tabak. Ook kunnen wij in PGGM-fondsen beleggingen in ondernemingen uitsluiten als deze mensenrechten schenden of bijvoorbeeld ernstige milieuvervuiling veroorzaken. In deze gevallen proberen wij eerst via dialoog met de onderneming verbetering te bereiken. Lukt dat niet, dan kunnen we overgaan tot uitsluiting.

Lees hieronder waarom we Elbit Systems uit hebben gesloten.

Uitsluiting na engagement: Elbit Systems

Het Internationaal Gerechtshof heeft in 2004 in een Advisory Opinion geconcludeerd dat de bouw van de Israëlische afscheidingsmuur voor zover deze over Palestijns gebied loopt, strijdig is met het internationaal humanitair recht. Internationale organisaties, waaronder de Algemene Vergadering en de Mensenrechtenraad van de VN, ondersteunen deze conclusie in verschillende resoluties die wereldwijd draagvlak hebben. In Israël wordt deze interpretatie van de toepassing van het internationaal recht betwist.

Elbit Systems levert surveillanceapparatuur voor de beveiliging van de betwiste afscheidingsmuur. In lijn met het beleid ten aanzien van verantwoord beleggen is daarom een dialoog met Elbit Systems gezocht om vragen te stellen over de precieze aard van deze activiteiten.

Wij kregen echter van Elbit Systems bij herhaling geen antwoord op onze specifieke vragen over hun activiteiten met betrekking tot het leveren van surveillanceapparatuur. Wij kunnen op deze wijze geen constructieve invulling geven aan onze rol als actief aandeelhouder en daarom is besloten deze onderneming toe te voegen aan onze uitsluitingenlijst.

< Terug naar de uitsluitingenlijst ondernemingen

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met de afdeling Responsible Investment via het e-mailadres responsibleinvestment@pggm.nl.