Uitsluitingen

PGGM doet alleen beleggingen die bij ons en onze klanten passen. Daarom beleggen wij in PGGM-fondsen voor gezamenlijke rekening en in intern beheerde mandaten voor individuele klanten (hierna: ‘PGGM-fondsen’) niet in controversiële wapens en tabak. Daarnaast sluiten wij in PGGM-fondsen staatsobligaties uit van landen die onderworpen zijn aan sancties door de VN Veiligheidsraad en/of de Europese Unie,

wanneer deze zijn gericht op het land zelf of op de zittende regering en een wapenembargo betreffen of zijn opgelegd in reactie op een situatie van grove en systematische schending van de rechten van de mens of wanneer sprake is van de mogelijke inzet van controversiële wapens.

Bekijk welke ondernemingen en staatsobligaties we op dit moment uitsluiten:


 

Verantwoord beleggen

Uitsluiten is één van de zes instrumenten die wij hanteren in het kader van verantwoord beleggen, een belangrijke overtuiging van PGGM. Door verantwoord te beleggen zorgen we voor verantwoorde, stabiele en goede beleggingsresultaten die passen bij de pensioenambitie van onze klanten.

 

Heeft u een vraag?

​Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze afdeling Responsible Investment responsible.investment@pggm.nl