APF van PGGM interessant voor kleinere OPF'en

Aan het relatiemagazine Inzake van PWC gaf Erik Goris onlangs een interview over het Algemeen Pensioenfonds (APF) dat PGGM momenteel voorbereidt. Het APF is goed voor de deelnemers, zo stelt hij, en loopt in feite vooruit op de komende herziening van het pensioenstelsel.

In de media

​APF brengt herziening pensioenstelsel stap verder

 
Met het begin dit jaar invoeren van het Algemeen Pensioenfonds (APF) is de herziening van het pensioenstelsel weer een stap verder. Kleine ondernemingspensioenfondsen kunnen voortaan de te duur geworden uitvoering en het beheer onderbrengen in een door een professionele uitvoeringsorganisatie gerunde fonds.
 
De invoering van het APF is goed voor de noodzakelijke consolidatie in de pensioenwereld en daarmee goed voor de deelnemers, legt Erik Goris, APF-deskundige bij PGGM, uit. ‘Zij krijgen tegen lagere uitvoeringskosten meer zekerheid dat hun pensioentegoeden goed worden beheerd.’
 

Voorop bij ontwikkeling

PGGM, een van de grotere spelers in het Nederlandse pensioenland, loopt bij deze ontwikkeling voorop. De in Zeist gevestigde organisatie is een van de eerste pensioenuitvoerders die een APF aanbieden. Geadviseerd door een PwC-team onder leiding van Angelique Joosen en Ivo Brand ontwikkelde PGGM een multiclient-versie van het APF.

Interessant alternatief

‘Daarmee bieden we kleinere ondernemingsfondsen een interessant alternatief aan’, aldus Erik Goris. ‘Door de aangescherpte governance-regels moeten ze als zelfstandig beheerd fonds investeringen doen die hun vaak toch al hoge uitvoeringskosten nog verder opjagen. Door hun fonds in een APF onder te brengen slaan ze twee vliegen in één klap: ze voldoen aan alle wettelijke normen met behoud van eigen identiteit, en ze krijgen ondersteuning door een professionele uitvoeringsorganisatie. Als PGGM krijgen wij er op onze beurt een marktsegment bij en we breiden onze klantenbestand uit.’

Vermindering versnippering

‘Bijkomend voordeel voor de pensioensector is dat dit ook een bijdrage is aan het verminderen van de versnippering. De afgelopen jaren hebben we het aantal zelfstandige fondsen al zien teruggaan naar nog zo’n 350, maar dat moet verder terug.’

De meest gestelde vragen over het APF

Hoe werkt het?
Het Algemeen Pensioenfonds is sinds 1 januari van dit jaar de wettelijke toegestane nieuwe juridische entiteit voor pensioenen zonder winstoogmerk. Meerdere kleine fondsen zijn in een APF onder te brengen. Door ringfencing blijven de fondsen van elkaar gescheiden en kan de door de deelnemers gevraagde handhaving van de eigen identiteit en voorwaarden worden gegarandeerd. Het toezicht ligt per fonds bij het belanghebbendenorgaan, waarin ook vertegenwoordigers van de deelnemers zitting hebben.

Voor welke fondsen is een APF aantrekkelijk?
Vooral voor kleinere fondsen, in de praktijk meest ondernemingspensioenfondsen en niet-verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Veel van deze fondsen kunnen de extra investeringen die nodig zijn om te kunnen voldoen aan de aangescherpte wettelijke eisen op het gebied van pensioengovernance en vermogens- en risicobeheer, niet op eigen kracht opbrengen. Tot voor kort was het enige alternatief om het pensioencontract bij een verzekeraar onder te brengen of te fuseren.
 
Wat zijn de voordelen?
Het belangrijkste voordeel is dat kleine fondsen via het APF kunnen terugvallen op een beter geoutilleerd en professioneel gerund ondersteuningsapparaat. Dat zorgt voor een kwalitatief beter vermogens- en risicobeheer en voor een vermindering van de uitvoeringskosten. Uit een onderzoek van PwC bleek eerder dat veel kleine fondsen door gebrek aan volume soms wel drie maal zoveel kosten per deelnemer maken als PGGM bijvoorbeeld gemiddeld per pensioendeelnemer kwijt is.
 
Zal het stormlopen?
Niet direct. De overstaptijd wordt bepaald door de looptijd van de bestaande pensioencontracten. Wel merken PwC en PGGM dat er veel belangstelling is voor de nieuwe oplossing. De toeloop zal vooral komen van OPF’s en van verzekerde contracten. Pensioenverzekeraars hebben de afgelopen jaren een geschatte 3,5 miljard verlies afgeschreven op dit deel van hun portefeuille en dat betekent een forse premieverhoging (gefluisterd wordt tot 50 procent) voor veel pensioendossiers na oversluiting. Dan wordt een overstap naar een APF in veel gevallen een nog interessanter alternatief.
 
Bron: pwc.nl
 

Directeur Strategische Pensioenontwikkeling

Geef uw reactie