Brussel maakt derivatenhandel onnodig kostbaar

Het landschap voor ‘Over The Counter’ (OTC)-derivaten verandert snel. Pensioenfondsen vallen voorlopig nog niet volledig onder de nieuwe Europese regelgeving rond de markt voor OTC-derivaten. De nieuwe regels voor niet-geclearde transacties jagen pensioenfondsen echter op kosten, terwijl de risico's toenemen. Precies het tegenovergestelde van wat de EMIR beoogt te bereiken.​

Position paper

De European Market Infrastructure Regulation, kortweg EMIR, is sinds de zomer van 2012 formeel van kracht en voert onder meer een clearingplicht in voor bepaalde categorieën derivaten. Pensioenfondsen zijn de eerste drie jaren uitgezonderd van deze verplichte clearing. Helaas bevat EMIR ook regels omtrent de handel in derivaten waarvoor clearing niet verplicht is. Aan deze regels zijn de otc-transacties in derivaten door pensioenfondsen alsnog onderworpen.  

​Op basis van gesprekken die PGGM met clearingspecialisten heeft gevoerd, blijkt dat de EMIR-regelgeving voor pensioenfondsen op dit punt nog minder gunstig zal uitpakken als de hoofdregel. Met name de extra margeverplichtingen die de risico’s van niet-geclearde derivatentransacties zouden moeten reduceren, jagen de pensioenfondsen op hoge additionele kosten. Dit terwijl de Nederlandse fondsen uitgerekend mogen gelden als transactiepartijen die goed zijn voor hun verplichtingen. De EMIR schiet zo zijn doel voorbij.

De clearinghuizen zouden daarom moeten komen met beter op de pensioenbeleggers toegesneden methodes, die onder meer recht doen aan het lage risicoprofiel van de Nederlandse pensioenfondsen, stellen we in onze position paper over EMIR.

 

Over PGGM

De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2015 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 183,3 miljard. Als coöperatie helpt PGGM haar ongeveer 700.000 leden bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden. Meer informatie is te vinden via www.pggm.nl.

PGGM

Manager international Public Affairs

Geef uw reactie