Duurzaamheid

Een betere wereld of waardevolle toekomst is voor onze klanten, hun deelnemers en leden van de coöperatie niet denkbaar zonder respect voor mens, milieu en maatschappij. Immers, een goed pensioen is meer waard in een leefbare wereld. Voor ons betekent duurzaamheid dat we ons bewust zijn van de impact die ons handelen van vandaag heeft op de wereld van morgen. Dus streven we ernaar om onze negatieve impact te verkleinen en onze positieve impact te vergroten. In de artikelen op deze pagina leest u hier meer over. Uw reacties zijn uiteraard van harte welkom.

Artikelen

  1. Standaarden voor ‘klimaatrisico’ in financiële rapportage

   ​Een werkgroep voorgezeten door Michael Bloomberg heeft advies uitgebracht hoe beleggers en bedrijven ‘klimaatrisico’ kunnen verwerken in hun financiële rapportages, schrijft Eloy Lindeijer.

   Datum
  2. Bijdragen aan het klimaatakkoord van Parijs

   ​PGGM is een van de ondertekenaars van de brief waarin een aantal financiële partijen oproept vaart te maken met de verduurzaming van ons land. Else Bos legt uit wat PGGM bijdraagt.

   Datum
  3. SolarCity-deal nieuwe stap in beleggingen duurzame energie

   ​PGGM bestrijkt nu groot deel van het spectrum bestaande duurzame energieproductie en –consumptie, schrijft Erik van de Brake.

   Datum
  4. Een goede stap naar een kleinere voetafdruk

   ​Sinds 2011 brengt PGGM haar eigen CO2-verbruik in kaart. In 2012 zijn we gestart met het publiceren van onze ecologische voetafdruk. Deze voetafdruk geeft inzicht in ons CO2-verbruik en is onderdeel van onze jaarverslaggeving. De nieuwe voetafdruk over 2016 geeft een mooi resultaat de CO2-uitstoot is gedaald ten opzichte van 2015.

   Datum
  5. PGGM belegt in groene obligatie van Alliander

   ​De Green Bond van Alliander past goed in de beleggingen die financieel rendement en klimaatwinst opleveren, menen Sevinc Acar en Piet Klop.

   Datum
  6. PGGM reist duurzamer tijdens Low Car Diet

   ​Vanochtend ben ik op mijn fiets naar het werk gegaan, omdat ik voor de derde keer mee doe aan het Low Car Diet. En dat doe ik niet alleen vorig jaar deed PGGM mee met 36 deelnemers en dit jaar met maar liefst 147! Het enthousiasme groeit elk jaar.

   Datum
  1. Pensioen voor een betere wereld

   ​Gericht op een goed pensioen, maar ook duurzaam, begrijpelijk en beheersbaar. Else Bos en Peter Borgdorff leggen in NRC Handelsblad uit hoe PGGM en PFZW samen een nieuwe beleggingsfilosofie gestalte geven.

   Datum
  2. 'Het was tijd ons beleggingsbeleid te wijzigen'

   Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft een nieuw beleggingskader ontwikkeld samen met partner PGGM. PGGM's Managing Director Strategy Jaap van Dam legde onlangs aan Responsible Investor uit waarom een nieuw beleid, met veel aandacht voor duurzaamheid en de lange termijn, noodzakelijk is. 'PFZW kan duurzaamheid niet beschouwen als een externe factor.'

   Datum
  3. Werken aan duurzaam beleggen

   ​Waarom PGGM zich inspant voor de ontwikkeling van een duurzaam financieel systeem? "Het draait bij ons om lange termijn beleggen voor een pensioen in een leefbare wereld". Dat zegt Ruulke Bagijn, PGGM's Chief Investment Officer Private Markets in een interview met SuperReview.

   Datum
  4. Stappen zetten in lange termijnbeleggen

   ​In het vormgeven van een lange termijn beleggingsstrategie staat duurzaamheid centraal. "Het pensioen dat we krijgen is meer waard in een wereld waar je ook van kunt genieten", zeggen Ruulke Bagijn en Marcel Jeucken in een interview met Top1000funds.com.

   Datum
  5. De maatschappelijke opdracht van PGGM

   In het vakblad Zorgvisie blikt PGGM-ceo Else Bos vooruit op de toekomst. PGGM moet volgens haar 'een coöperatief topmerk' worden, met goede dienstverlening naar klanten en leden, en 'focus op thema's waar we voor staan'.

   Datum
  6. Voorbij het geloof in Maatschappelijk verantwoord beleggen

   ​Nederlandse pensioenfondsen en vermogensbeheerders geloven dat duurzaamheid en rendement samengaan. Maar geloof is niet genoeg, schreven Tim van der Weide, expert op het gebied van verantwoord beleggen, en Karlijn van Lierop, zijn evenknie bij MN, in het blad Financial Investigator.

   Datum
  1. GeoPhy en PGGM: naar totale CO2-transparantie vastgoed

   ​Data analyse platform GeoPhy en pensioenbelegger PGGM gaan een exclusieve samenwerking aan om de wereldwijde vastgoedportefeuilles die PGGM voor haar klanten beheert in kaart te brengen op kwaliteit en CO2 footprint. Met door GeoPhy ontwikkelde technologie en met gebruikmaking van ‘big data’ zal voor het eerst volledige transparantie worden bereikt over de CO2-belasting van wereldwijde vastgoedbeleggingen.

   Datum
  2. PGGM publiceert eerste Jaarverslag Duurzaamheid

   ​Op donderdag 28 juni presenteerde PGGM voor het eerst een Jaarverslag Duurzaamheid.

   Datum
  3. PGGM gaat duurzaam rendement pensioenvermogen meten

   ​Pensioendienstverlener PGGM ontwikkelt als eerste institutionele vermogensbeheerder een methode om het duurzame rendement van pensioenvermogen te kunnen meten.

   Datum
  1. PGGM verlangt leiderschap Shell in energietransitie

   PGGM verlangt van Shell meer leiderschap in de vormgeving van de energietransitie. Dit is een belangrijk thema in de aandeelhoudersdialoog die we met Shell voeren. Daarbij erkent PGGM dat de weg naar duurzaamheid voor Shell uitermate complex is. Het aandeelhoudersvoorstel tot een ingrijpende strategiewijziging om Shell versneld volledig te verduurzamen, kunnen wij echter niet steunen. PGGM wil niet als aandeelhouder op de stoel van de bestuurder plaatsnemen. De voorgestelde strategiewijziging is risicovol en de wijze waarop deze moet zijn geïmplementeerd zijn wat ons betreft te voorschrijvend.

   Datum
  1. PGGM & duurzaamheid

   Duurzaamheid is voor PGGM niet alleen ''groen denken''. Het is respect voor mens en omgeving, bijdragen aan de kwaliteit van het leven en verantwoord ondernemen.

   Datum

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze afdeling Corporate Communicatie via het e-mailadres woordvoering@pggm.nl, of kijk op de pagina Pers​.