PGGM-documenten en pen

Gezond financieel stelsel

Bij PGGM werken we met geld, maar draait het om mensen. In onze visie gaan economische vooruitgang en sociale verantwoordelijkheid uitstekend samen. Die verantwoordelijkheid nemen wij door als coöperatieve financiële instelling zonder winstoogmerk bij te dragen aan een duurzaam en gezond financieel stelsel. Zo is groei van onze organisatie niet een doel op zich, maar een middel om de kosten voor onze klanten laag te houden. Daarnaast zijn wij een betrokken langetermijnbelegger, waarbij financieel en maatschappelijk rendement hand in hand gaan. We pakken onze verantwoordelijk ook hierin op, en communiceren er transparant en eerlijk over. Lees in de artikelen hieronder hoe wij dit precies doen. Uw reacties zijn uiteraard van harte welkom.​​​​​​

Artikelen

  1. De opbrengst van een half jaar Actieplan Capital Markets Union

   ​Een half jaar geleden werd het Actieplan Capital Markets Union aangenomen. Jesse Martens beschouwt de voortgang van dit prestigeproject van de Europese Commissie.

   Datum
  2. Onze top 5 EU- prioriteiten

   ​PFZW en PGGM reageren op Call for Evidence ten aanzien van het EU-regelgevingskader voor financiële diensten.

   Datum
  3. Verleg de blik naar de lange termijn

   ​PGGM steunt de nieuwe S&P long-term index. Jaap van Dam gaat in op een aantal belangrijke vragen met betrekking tot lange termijnbeleggen.

   Datum
  4. PGGM streeft naar simpele synthetische securitisaties

   ​Eind september publiceerde de Europese Commissie het Actieplan over de Kapitaalmarktunie. Onderdeel van dit actieplan is een wetsvoorstel (Verordening) om securitisaties te reguleren. PGGM roept de Europese Commissie op in deze Verordening ook synthetische securitisaties te regelen. Dit is nu niet het geval.

   Datum
  5. Belonen in lijn met belang kapitaalverschaffer

   ​Andere beloningsstructuren voor externe managers moeten bijdragen aan lagere kosten voor pensioenfondsen, meent Ruulke Bagijn.

   Datum
  6. PGGM over Europese kapitaalmarktunie

   ​Eind 2014 presenteerde Europese Commissievoorzitter Juncker zijn plannen voor het revitaliseren van de Europese economie. Een speerpunt daarin is de completering van de Europese kapitaalmarktunie. PGGM maakte er een position paper over en Eloy Lindeijer (Chief Investment Management) schreef een blog.

   Datum
  1. Actieplan Europa voor kapitaalmarktunie: meer details graag!

   ​Han van der Hoorn, beleidsadviseur Vermogensbeheer bij PGGM, werd door Pensioen Pro geïnterviewd over het actieplan van de Europese Commissie voor de kapitaalmarktunie. “Ik had eerlijk gezegd gehoopt op wat meer details”, zo geeft hij in het interview aan. Al stelt hij, samen met collega’s van andere pensioenuitvoeringsorganisaties, wel dat het aanpassen van regels vanuit Brussel een tijdrovend proces is. Lees het commentaar van Han van der Hoorn in het artikel in Pensioen Pro van 22 oktober 2015.

   Datum
  2. Lange termijn focus geeft beter rendement

   Een oriëntatie op de lange termijn leidt voor beleggers en bedrijven tot minder risico’s, en tot betere rendementen en winsten, zegt Else Bos in Kempen Insight.

   Datum
  3. Hoe krijgen we Amerikaanse bestuurders en aandeelhouders aan één tafel?

   ​De Nederlandse praktijk waarbij Raden van Bestuur zich open stellen voor een dialoog met institutionele beleggers zou een inspiratie kunnen zijn voor Amerikaanse ondernemingen, schrijft Gretchen Morgenson in haar column Fair Game in de New York Times.

   Datum
  4. Combineer langetermijnvisie met zekerheid op korte termijn

   Pensioenfondsen richten zich te vaak - noodgedwongen - op de korte termijn terwijl ze zich met hun beleggingsvisie hebben gecommitteerd aan de lange termijn. Volgens Jaap van Dam is die spagaat best te overbruggen.

   Datum
  5. Meer druk op Oracle

   In de strijd om op een gezonde wijze lange termijn-aandeelhouder te kunnen zijn in een bedrijf als Oracle, voert PGGM de druk op het bestuur van de Amerikaanse softwaregigant verder op. Het gaat om meer dan een verantwoord beloningsbeleid, maakt Catherine Jackson helder in interviews in onder meer de Financial Times en op Bloomberg TV.

   Datum
  6. Pensioenkapitaal moet niet volgen, maar sturen

   Grote beleggers moeten ook kijken naar de impact van hun eigen handelen op de stabiliteit van financiële markten en op de reële economie. Pensioenkapitaal is niet volgend, het is sturend. Dat zegt Marcel Jeucken, PGGM's managing director responsible investment in een interview met Financial Investigator.

   Datum
  1. Response to call for evidence regarding the EU regulatory framework for Financial Services

   ​Aan het einde van september vorig jaar publiceerde de Europese Commissie een actieplan voor het realiseren van een Kapitaalmarkt Unie. De Europese Commissie ondernam als onderdeel van het actieplan een uitgebreide inventarisatie van voorbeelden en bewijs om vast te stellen waar het nieuwe EU-regelgevingskader voor financiële diensten niet goed functioneert en waar we onbedoelde gevolgen zien.

   Datum
  2. Position paper: simpele synthetische securitisaties

   In het position paper 'Simple synthetic securitisation' licht PGGM haar positie op synthetische securitisaties nader toe. We lichten toe waarom we hier in investeren, wat onze investeringsfilosofie is en hoe we als professionele partij omgaan met de risico’s zoals die inherent zijn bij het werken met securitisaties.

   Datum
  3. Marktpartijen moeten duurzame EMIR-oplossing aandragen

   ​Samen met een aantal andere pensioenbeleggers heeft PGGM een oproep gedaan om tot een passende behandeling van pensioenfondsen te komen, binnen de Europese regelgeving voor derivaten (EMIR)

   Datum
  4. Position paper: kapitaalmarktunie

   Eind 2014 presenteerde Europese Commissievoorzitter Juncker zijn plannen voor het revitaliseren van de Europese economie. Een speerpunt daarin is de completering van de Europese kapitaalmarktunie. In onze position paper 'Capital Markets Union' reageren wij op deze plannen.

   Datum
  5. EMIR: Pension funds position on developments in level 2

   PGGM onderschrijft de principes van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR), zoals meer transparantie, rapportageverplichtingen en zekerheden in de markt. ​

   Datum
  6. Brussel maakt derivatenhandel onnodig kostbaar

   Het landschap voor ‘Over The Counter’ (OTC)-derivaten verandert snel. Pensioenfondsen vallen voorlopig nog niet volledig onder de nieuwe Europese regelgeving rond de markt voor OTC-derivaten. De nieuwe regels voor niet-geclearde transacties jagen pensioenfondsen echter op kosten, terwijl de risico's toenemen. Precies het tegenovergestelde van wat de EMIR beoogt te bereiken.​

   Datum
  1. Statement PGGM Uitkomst beloningspakket NXP onaanvaardbaar

   ​PGGM heeft kennis genomen van de omvang van de beloning die de bestuurder (CEO) van NXP ontvangt bij een succesvolle overname door het Amerikaanse Qualcomm. Wij zijn van mening dat de uitkomst van toegekende (bonus)aandelen en optierechten tot een totaal bedrag van meer dan $400 miljoen, volstrekt onaanvaardbaar is. Als verantwoord belegger van Nederlands pensioengeld vinden wij dergelijke beloningen in onze maatschappelijke verhoudingen niet passend.

   Datum
  2. Statement PGGM over corporate governance Altice

   PGGM heeft kennis genomen van de intenties van kabelbedrijf Altice om de rechten van minderheidsaandeelhouders zoals PGGM sterk te beperken door een aanpassing van de governance structuur van de onderneming.

   Datum

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze afdeling Corporate Communicatie via het e-mailadres woordvoering@pggm.nl, of kijk op de pagina Pers​.