Gezond, maar niet tegen elke prijs

​Geneesmiddelenfabrikanten nemen onverantwoorde risico’s als ze hun medicijnen te duur aanbieden. Als aandeelhouder willen we geen winstmaximalisatie ten koste van de zorg.

Blog

​Dialoog over risico’s medicijnenprijsbeleid

PGGM intensiveert sinds vorig jaar de gesprekken met farmaceuten over de risico’s van hun prijsbeleid in Westerse landen.  Als aandeelhouder namens de pensioenfondsen waar we voor beleggen, reflecteren we zo de toenemende vrees  in samenleving en politiek dat gezondheidszorg te duur wordt en dus minder toegankelijk. Aanleiding daarvoor vormen onder meer de zeer hoge prijzen waarmee sommige nieuwe medicijnen en therapieën in de markt worden gezet.

We geven zo invulling aan onze rol van betrokken aandeelhouder: farmaceutische bedrijven moeten zich rekenschap geven van de maatschappelijke en politieke context waarin ze opereren, ook in Nederland waar hun prijsbeleid al langer onder het vergrootglas ligt. Voor onze klant PFZW, met 2,5 miljoen (ex-)werknemers in zorg en welzijn, is dit vanzelfsprekend een belangrijk thema.

Financieel én sociaal rendement uit farmasector

Waar wij allereerst op zoek zijn naar goed financieel rendement ten behoeve van de fondsdeelnemers, proberen we tegelijkertijd ook sociale opbrengsten te genereren. We definiëren ‘rendement’ dus breder, en dit is goed van toepassing op het dossier-prijsbeleid van farmaceuten. Naast financieel zou ook sociaal rendement voor de farmaceutische sector een centraal thema moeten zijn.

Geneesmiddelenfabrikanten die louter uit zijn op winstmaximalisatie door medicijnen tegen zo hoog mogelijke prijzen te verkopen, lopen het risico zichzelf uit de markt te prijzen als hun product niet langer vergoed wordt. Onbetaalbare medicijnen tasten hun business model en dus hun winstgevendheid aan, en onthouden patiënten de benodigde zorg.

Duurzame winstgevendheid

Als aandeelhouder verlangen we van de farmaceuten duurzame winstgevendheid, die ons lange termijnrendementen opleveren ten behoeve van de pensioenen. De sociale rendementen worden zichtbaar in de bijdrage die geleverd wordt aan de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Dat is goed voor patiënten én farmaceuten.

In dat kader dringen we er op de geneesmiddelenproducenten op aan de risico’s van hun prijsbeleid in kaart te brengen. Zo steunden we in 2014 een aandeelhoudersvoorstel met deze oproep aan de Amerikaanse farmaceut Gilead. We zijn er van overtuigd dat farmaceutische bedrijven hun eigen reputatie schaden als ze door overheden uiteindelijk gedwongen zouden worden om hun prijzen aan te passen. Ze kunnen dit voorkomen door hun rol als ‘corporate citizen’ serieus te nemen.
 
Winstmaximalisatie kent maatschappelijke grenzen
De politieke actualiteit van dit thema blijkt uit de aandacht die de Nederlandse minister van Volksgezondheid hiervoor heeft. In een recente brief aan de Tweede Kamer (zie: ‘Visie op Geneesmiddelen’) kondigde ze aan  stappen te nemen tegen de prijspolitiek van farmaceutische bedrijven. Fabrikanten van medicijnen tegen Hepatitis C en de ziekte van Pompe werden hierbij expliciet als ‘onwenselijke’ voorbeelden genoemd.
 
PGGM is er een voorstander van dat er rond de prijsstelling van medicijnen meer transparantie komt. De juiste prijs van een medicijn moet wat ons betreft de innovatiekracht van de farmaceut belonen, maar er zijn maatschappelijke grenzen aan de mate waarin een farmaceutische onderneming de gezondheids(zorg)winst (zoals de ‘vermeden’ hospitalisatiekosten) erin mag verdisconteren. Bij de prijsstelling dient naast de kosten voor onderzoek en ontwikkeling, productiekosten, marges, marketing, etc. ook rekening gehouden te worden met de betaalbaarheid (en dus toegankelijkheid) van het medicijn. Dit vraagt dus meer transparantie van de farmasector en wij spreken hen hierop aan.
 

Senior Advisor Responsible Investment

Geef uw reactie