Is ‘opting out’ voor zzp’ers in?

​Mark Boumans pleit ervoor zzp’ers automatisch pensioen te laten opbouwen, maar ze wel het recht op een ‘opt out’ te geven.

Blog

Al jaren wordt gesproken over een passende pensioenoplossing voor zzp’ers, maar tot concrete maatregelen die echt effect hebben, heeft dit nog niet geleid. Er is sprake van een patstelling: verplichte pensioenopbouw willen veel zelfstandigen niet en vrijwillig een pensioen regelen doet men vaak niet.

In de pensioendiscussie wordt steeds vaker gesproken over de mogelijkheden van een pensioendeelname op basis van opting out. Zo wordt dit in het uitgelekte conceptpensioenakkoord (Telegraaf 30 mei 2018) een ‘goed alternatief’ genoemd.

In een systeem met de mogelijkheid van opting out wordt de keuzevrijheid van de zzp’er in stand gehouden. Hij of zij kan besluiten eruit te stappen, maar met automatische deelname wordt voor velen ook een drempel weggenomen om te sparen voor de oude dag.

Een aantal jaar geleden heb ik de opting out-constructie al eens verkend in een blog dat verscheen op de PGGM-website. Wettelijk is deze constructie echter nu niet mogelijk. Samen met Emile Soetendal, werkzaam bij de Pensioenfederatie, pleit ik ervoor om de zoektocht naar een passende pensioenoplossing voor zzp’ers langs deze weg vorm te geven. Onze bijdrage is te lezen in het augustus-septembernummer van Pensioen Magazine.

Senior beleidsjurist

Geef uw reactie