PGGM A case for Defined Ambition

​Nederland zoekt naar een nieuw pensioencontract omdat DB-regelingen in hun huidige vorm niet houdbaar blijven en individuele DC-regelingen geen substituut zijn voor DB.

Position paper

Dit paper beschrijft Defined Ambition, een synthese tussen DB en DC, als een houdbaar alternatief.  

Download de position paper: PGGM A case for Defined Ambition (pdf).

Over PGGM

De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2015 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 183,3 miljard. Als coöperatie helpt PGGM haar ongeveer 700.000 leden bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden. Meer informatie is te vinden via www.pggm.nl.

PGGM

Manager international Public Affairs

Geef uw reactie