PGGM Paper Regeerakkoord

​Het regeerakkoord van het kabinet Rutte II heeft als titel ‘Bruggen slaan’. PGGM deelt de ambitie die het kabinet daarmee uitstraalt, net als het vertrouwen wat het kabinet heeft in wat Nederlanders samen voor elkaar kunnen krijgen.

Position paper

Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen op het gebied van de oude dag, de zorg en de financiële sector. Die uitdagingen staan niet los van elkaar, maar vragen om verbinden en domeinoverschrijdend denken. Samen met andere organisaties en in dialoog met het kabinet wil PGGM een bijdrage leveren aan het sterker maken van Nederland.

In dit paper wordt ondermeer gepleit voor een houdbaar pensioencontract, een gezonde financiële sector en het verbinden van zorg, wonen en pensioen.

Download de position paper: PGGM Regeerakkoord (pdf).

Over PGGM

De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2015 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 183,3 miljard. Als coöperatie helpt PGGM haar ongeveer 700.000 leden bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden. Meer informatie is te vinden via www.pggm.nl.

PGGM

-

Geef uw reactie