PGGM meet maatschappelijke impact van beleggingen

​Beleggen voor goed financieel rendement, en tegelijk bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de wereld? Om doeltreffend te zijn, moet ook het maatschappelijke effect van een belegging worden gemeten. Dat doet PGGM nu.

Blog

Het meten van maatschappelijke impact wordt in de wereld van beleggen nu bijna niet gedaan, en al helemaal niet op grote schaal. Wij vinden het cruciaal dat dit wel gebeurt.

Dit is belangrijk om beter gefundeerde beleggingsbeslissingen te kunnen nemen, om actief te kunnen sturen op maatschappelijke toegevoegde waarde, om helder over dergelijke beleggingen te kunnen communiceren naar klanten, deelnemers en andere belanghebbenden, en om in samenwerking met fondsbeheerders te kunnen zoeken naar mogelijkheden om positieve effecten verder te vergroten en mogelijke negatieve impact van beleggingen te reduceren.

Verantwoord beleggen

 • PGGM belegt als pensioenuitvoeringsorganisatie ruim 145 miljard euro voor 5 pensioenfondsen. Dat doen we zo verantwoord mogelijk. Zodat we niet alleen bijdragen aan een goed pensioen, maar ook aan een prettig leefbare toekomst.

 • Een van onze manieren om verantwoord te beleggen is met gerichte ESG-beleggingen, een verzamelnaam voor beleggingen die naast financieel rendement, ook proberen bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de wereld. Daarin investeren we momenteel 4,2 miljard euro.

 • Zo investeren we in schone technologie, en duurzame energie en in beleggingen die gericht zijn op de bestrijding van armoede.

Meetsysteem
Omdat het meten van dergelijke factoren bij beleggingen nog in de kinderschoenen staat, hebben we zelf een meetsysteem ontwikkeld om bij te houden welk maatschappelijk effect een zogenoemde ‘gerichte ESG-belegging’ sorteert. Dit zijn beleggingen die naast financieel rendement, ook proberen bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de wereld. ESG staat voor Environment (milieu), Social (sociale omstandigheden) en Governance (ondernemingsbestuur). 

Door te meten, kunnen we de impact over meerdere jaren monitoren, en verzamelen we bewijs dat de beleggingen echt duurzaam zijn. Zodat we zeker weten dat we ook op dit vlak goed zitten met onze investering. Naast het financieel rendement dus.

Na een pilotfase in 2011 en 2012, waarin we het meetproces hebben uitgedacht en opgezet, hebben we nu voor een deel van onze gerichte ESG-beleggingen de nulmeting gedaan en zijn we de periodieke meting gestart. We kunnen nu dus daadwerkelijk de toegevoegde maatschappelijke waarde van een deel van onze beleggingen meten.  

Monitoren
Hoe het werkt? Om de maatschappelijke impact van de gerichte ESG-beleggingen per jaar te monitoren, hebben we een factsheet opgesteld dat op deze beleggingen is toe te passen.

Toegevoegde waarde

 • De maatschappelijke toegevoegde waarde van een belegging? Dit is de waarde die voortkomt uit het oplossen en/of verminderen van sociaal- (economische) en milieuvraagstukken.
 • Deze toegevoegde waarde kan voortkomen uit: de waardeketen, het product zelf, of uit het gebruik van het product.
 • De maatschappelijke toegevoegde waarde van een belegging in zonne-energie zit bijvoorbeeld in het feit dat hierbij geen uitstoot van broeikasgassen plaatsvindt, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan het verminderen van klimaatverandering.

Elke gerichte ESG-belegging heeft een eigen factsheet, waarin de volgende informatie is opgenomen:

 1. De uitdagingen
  Dit zijn de maatschappelijke thema’s waaraan de belegging bijdraagt
 2. De oplossingen
  De wijze waarop de belegging hieraan bijdraagt
 3. De indicatoren
  Een (kwantitatieve) onderbouwing van de bijdrage op basis van indicatoren 
 4. De doelstellingen
  De mogelijke concrete langetermijndoelstellingen waar de betreffende onderneming of het project naar streeft
 5. De bredere impact
  De mogelijke positieve invloed die het bedrijf of project heeft op de sector, regio of de waardeketen
 6. De additionele positieve impact
  De mogelijke positieve impact waar niet gericht op gestuurd wordt


Communicatie en commitment

Naast het factsheet dat we zelf per belegging bijhouden, vragen we de partij waar we in beleggen een overzicht te verschaffen van hun ESG-managementsystemen en procedures, hun aanpak van eventuele ESG risico’s, en stellen we jaarlijks een lijst met onderwerpen op die PGGM wil bespreken met de onderneming of de fondsmanager.

Met het meten van impact hebben we het plaatje nu compleet, en kunnen we voor onze gerichte ESG-beleggingen voortaan én financieel én maatschappelijk rendement bijhouden. Daarmee dragen deze specifieke beleggingen niet alleen bij aan een goed pensioen, maar ook aan een waardevolle toekomst. Want als we als pensioenuitvoeringsorganisatie iets belangrijk vinden, is het wel die goede oude dag. En dat gaat nu eenmaal verder dan alleen financiën die op orde zijn.

Lees ook:

-

Geef uw reactie