PGGM wil meer eenvoud bij beleggen in Europa

​PGGM belegt voor klanten in beursgenoteerde ondernemingen in heel Europa, maar verschillende regels per land maken dat niet altijd even makkelijk. De komst van een nieuwe Europese aandeelhoudersrichtlijn, de Shareholder Rights Directive, moet hier verandering in brengen én de betrokkenheid van aandeelhouders vergroten.

Blog

Recent was ik in Brussel om met belanghebbenden te spreken over het voorstel van de Europese Commissie voor de nieuwe Shareholder Rights Directive. Heel relevant, omdat pensioenbeleggers grote aandeelhouders zijn. Bij de bijeenkomst heb ik opgeroepen om het voorstel te steunen maar heb ik ook enkele kanttekeningen geplaatst. Onze belangrijkste punten op een rij.
 

Wat is de Shareholder Rights Directive?

Eerst even wat context. De nieuwe Shareholder Rights Directive is in 2014 door de Europese Commissie voorgesteld om de betrokkenheid van aandeelhouders bij ondernemingen te vergroten. Ook wil de Europese Commissie hiermee stimuleren dat ondernemingen en aandeelhouders lange termijn prestaties centraal stellen.

Het voorstel bevat nieuwe rechten: harmonisatie van aandeelhoudersrechten in de Europese Unie. Maar ook plichten: vereisten voor het hebben van een engagement beleid en transparantie hierover. Op dit moment is de aandeelhoudersrichtlijn in behandeling bij de Raad van Ministers (de lidstaten) en bij het Europees Parlement. Er is oppositie vanuit vooral bedrijven en daarom is het belangrijk als belegger ons uit te spreken.
 

Waarom vinden we dit belangrijk?

PGGM verzorgt het vermogensbeheer van meerdere pensioenfondsen. Dit doen we onder meer door te beleggen in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen. Omdat onze klanten lange termijn beleggers zijn, hebben we er groot belang bij dat ondernemingen ook op lange termijn waarde creëren en goed worden bestuurd. Door middel van adequate aandeelhoudersrechten kunnen we hier invloed op uitoefenen.

Namens onze klanten zijn wij een actieve en betrokken aandeelhouder. Zo hebben wij in 2014 op bijna 4000 aandeelhoudersvergaderingen gestemd en zijn wij in dialoog geweest met ruim 500 ondernemingen over zaken zoals beloningsbeleid of bestuursstructuur.

PGGM belegt in beursgenoteerde ondernemingen door heel Europa. En hier wringt het op dit moment. Want verschillende Europese landen hebben op dit moment nog verschillende regels op het gebied van aandeelhoudersrechten en -verplichtingen. De Shareholder Rights Directive beoogt verdere harmonisatie van aandeelhoudersrechten in de Europese Unie. Daar komt bij dat het voorstel beleggingsrisico’s beoogt te verlagen, doordat beleggers beter weten waar ze aan toe zijn en hun rechten makkelijker kunnen uitoefenen.
 

Balans tussen rechten en plichten

PGGM is voorstander van de harmonisatie van aandeelhoudersrechten. Tegenover deze nieuwe rechten staan in het voorstel ook nieuwe plichten. Zo worden institutionele beleggers (asset owners) verplicht om een engagement beleid te ontwikkelen en moeten ze transparant zijn over hoe ze zich gedragen als aandeelhouder, bijvoorbeeld hoe ze hebben gestemd bij aandeelhoudersvergaderingen.

In mijn ogen moet er een goede balans bestaan tussen aandeelhoudersplichten en -rechten. Of om in financiële termen te spreken: kosten en opbrengsten van de nieuwe rechten en plichten moeten in balans zijn. Zowel het toevoegen van nog meer verplichtingen op het gebied van transparantie als het verwateren van de harmonisatie zouden de balans uit de Shareholder Rights Directive halen en het nut ervan verminderen.

Aandachtspunt is daarnaast de proportionaliteit. Kortweg: we moeten elkaar niet met overbodige regels opzadelen. Soms kan ‘comply or explain’ daarom voldoen. Daarmee voorkomen we onder meer dat kleine partijen op hoge kosten worden gejaagd. Soms is er geen extra regelgeving nodig omdat contractrecht of bestaande financiële regelgeving al voldoet.

Hoe verder?

De komende tijd behandelt het Europees Parlement de Shareholder Rights Directive. Vervolgens moeten ook de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Commissie zich opnieuw over het voorstel buigen. Het kan dus nog even duren voordat de richtlijn definitief is.

Meer informatie:

Op het gebied van corporate governance in Nederland en Europa werkt PGGM intensief samen met Eumedion. PGGM heeft input geleverd op de reactie van Eumedion aan de Europese Commissie over de Shareholder Rights Directive. Lees meer op Eumedion.nl.

Lees ook van Marcel Jeucken:

Pensioenkapitaal moet niet volgen, maar sturen.

-

Geef uw reactie