Pensioenakkoord: belangrijkste wijzigingen op een rij

Er ligt een nieuw pensioenakkoord. Staatssecretaris Weekers van financiën heeft het wijzigingsvoorstel voor het Witteveenkader (het fiscale kader voor pensioenen) naar de Tweede Kamer gestuurd. De belangrijkste veranderingen op een rij.

Blog

Op 18 december 2013 bereikten de twee regeringspartijen (VVD en PvdA) met drie oppositiepartijen (D66, ChristenUnie en SGP) een pensioenakkoord. In het akkoord is onder meer vastgesteld dat de jaarlijkse pensioenopbouw bij een middelloonregeling per 2015 wordt verlaagd van 2,15 tot 1,875 procent. En niet naar 1,75 procent zoals aanvankelijk de bedoeling was.  

De hoofdpunten van het wijzigingsvoorstel Witteveenkader:

 

 1. Het maximale fiscaal toegestane opbouwpercentage wordt 1,875 procent bij een pensioenleeftijd van 67 jaar
  Werknemers mogen per 2015 van de overheid minder geld op een fiscaal voordelige manier wegzetten voor hun oude dag, omdat ze langer doorwerken en daardoor meer tijd hebben om pensioen op te bouwen

 2. Het pensioengevend salaris wordt afgetopt op €100.000 
  Het kabinet vindt dat bij een inkomen van ongeveer drie keer modaal, de fiscale facilitering via de omkeerregeling niet langer nodig is. Dus wordt een grens voor het pensioengevend salaris ingevoerd van €100.000

 3. Werknemers met een pensioengevend salaris boven €100.000 krijgen de mogelijkheid fiscaal vriendelijk en op vrijwillige basis bij te sparen:
  - Ruimte voor een oudedagsvoorziening overeenkomstig met 1,875 procent boven de €100.000, vrijgesteld van vermogen box 3 
  - De regeling staat open voor iedereen, zowel werknemers, zzp'ers als  overige ondernemers

 4. Voor zelfstandigen komen aanvullende mogelijkheden voor pensioensparen:
  - Onderzocht wordt of een pensioenregeling voor zelfstandigen kan worden opgericht
  - Bij arbeidsongeschiktheid kan het derdepijlerpensioen worden aangesproken
  - Voor de oudedagsvoorziening wordt een uitzondering gemaakt in de vermogenstoets voor de bijstand

> Lees hier meer over in de QuickScan Pensioenakkoord 18 december 2013.pdf (pdf).

Vervolgstappen

En nu? Op 19 december 2013 vindt een eerste debat in de Tweede Kamer plaats. Behandeling van de voorstellen zal na het kerstreces plaatsvinden. Eerst in de Tweede Kamer en daarna in de Eerste Kamer. Voorstellen met betrekking tot zzp’ers worden apart ingediend.

Er staat nog een aantal punten open die in het wijzigingsvoorstel niet zijn benoemd. Zo moet de bijspaarregeling voor pensioengevend salaris nog worden uitgewerkt, worden de mogelijkheden voor zelfstandigen verder onderzocht, en wordt in de brief van het kabinet niets gezegd over de franchise. Ook wordt onderzocht of een deel van de werknemerspremie in de toekomst kan worden gebruikt voor de aflossing van de hypotheek.

Wat de impact van het nieuwe akkoord is, verschilt per pensioenfonds. Wel is duidelijk dat fondsen waarschijnlijk veranderingen moeten doorvoeren, waarvan de aftopping op €100.000 in veel gevallen gevolgen heeft op de pensioenadministratie.

Master Actuariaat & ALM

Geef uw reactie