Pensioenfederatie: Position Paper First Quantitative Impact Assesment run by the Dutch Pension Funds

​Een aantal Nederlandse pensioenfondsen heeft op verzoek van toezichthouder DNB (die hiervoor door EIOPA om input was gevraagd) kwantitatief onderzoek (QIS) gedaan naar de voorgenomen herziening van de IORP-richtlijn. Hieruit bleek dat de eerste zogenoemde QIS onvoldoende en ontoereikende input oplevert voor een goed onderbouwde herziening en dat aanvullend onderzoek nodig is om de kwalitatieve en kwantitatieve effecten goed in kaart te brengen.

Position paper

De beschikbare periode voor de QIS was volgens de Pensioenfederatie veel te kort om voldoende grondig onderzoek te doen en mogelijke gevolgen goed door te rekenen. De consequenties, bijvoorbeeld de praktische gevolgen van de zogenaamde Holistic Balance Sheet (HBS)-benadering, zijn onvoldoende in kaart gebracht. Het zou daarom zeer onwenselijk zijn als de Europese pensioentoezichthouder EIOPA en de Europese Commissie de herziening van de IORP-richtlijn op alleen de uitkomsten van deze QIS zouden baseren.

Download de position paper: Pensioenfederatie: Position Paper First Quantitative Impact Assesment run by the Dutch Pension Funds (pdf).

*De position paper is opgesteld in samenwerking met de Pensioenfederatie
 

Over PGGM

De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2015 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 183,3 miljard. Als coöperatie helpt PGGM haar ongeveer 700.000 leden bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden. Meer informatie is te vinden via www.pggm.nl.

PGGM

Geef uw reactie