Private Equity kan Infra-deals doen

Er ligt een interessant gebied braak tussen Infrastructuur- en Private Equity-beleggingen dat beleggingskansen biedt voor pensioenfondsen, vertelt Ruulke Bagijn in Investment & Pensions Europe (IPE.com)

In de media

​PGGM zoekt beleggingen tussen infrastructuur en private equity

 
PGGM wil zijn portefeuille graag uitbreiden met beleggingen die het midden houden tussen infrastructuur en private equity. Het doel is om enerzijds het operationeel risico te verkleinen en anderzijds ook een aandeel te houden in projecten.

Volgens Ruulke Bagijn, hoofd beleggingen private markten, zou de vermogensbeheerder ruimte voor dergelijke investeringen kunnen maken als pensioenfondsen belangstelling hebben. Ze ontkende echter dat er plannen zijn om het private equity-team van PGGM uit te breiden.

Als de vermogensbeheerder de strategie zou uitvoeren, dan ligt het voor de hand dat wordt gemikt op projecten met minder operationeel en financieel risico dan de huidige beleggingen in de respectievelijke portefeuilles.

'We denken dat we met ons eigen team nieuwe stappen kunnen zetten in de ruimte tussen private equity en infrastructuur. We zouden zelf de benodigde capaciteit kunnen scheppen, en zo portefeuilles kunnen samenstellen die goed liggen bij de pensioenfondsen waarvoor we beleggen,' vertelde Bagijn aan IPE, de zusterpublicatie van Pensioen Pro.

Volgens haar zal het waarschijnlijk niet gaan om kernbeleggingen in infrastructuur. Als voorbeeld noemde ze het belang van PGGM in de LBC Tank Terminal in Antwerpen, dat in 2012 werd aangekocht door een consortium van PGGM, APG en een aantal Australische beleggers.

Ook tankstations langs rijkswegen zouden in principe thuishoren in de portefeuille, aldus Bagijn.

Het grote Britse pensioenfonds Universities Superannuation Scheme kocht kortgeleden Moto Hospitality, de grootste beheerder van tankstations in het Verenigd Koninkrijk. 'Dit soort beleggingen, waarvan we aannemen dat ze beïnvloed worden door dezelfde dynamiek als de bijbehorende infrastructuur en verkeer, zijn zeer geschikt voor de lange termijn.'

Bagijn onderstreepte dat PGGM zich vooral zou willen richten op het maximaliseren van de waarde voor zijn klanten. Volgens haar was PGGM bezorgd over de verschillen in prikkels tussen de eigenaren en beheerders van pensioenvermogen, en was de omloop van infrastructuurprojecten sneller dan gewenst.

Dat laatste vormde al in 2009 de achtergrond voor het besluit van PGGM om voortaan direct in infrastructuur te gaan beleggen. Het investeren via infrastructuur-fondsen, die een relatief korte termijn beleggingshorizon hanteren, bleek onvoldoende in lijn met de lange termijnbelangen van de pensioenfondsen.

Eerder dit jaar kocht de vermogensbeheerder, samen met een groep staatsbeleggingsfondsen en pensioenfondsen, autoleasebedrijf LeasePlan. Het heeft - via de joint venture met internationaal bouwbedrijf BAM - ook bouwrisico genomen in publiek-private partnerschapsprojecten.

 
 Bron: IPE.com

Chief Investment Officer Private Markets

Geef uw reactie