Toegangspoortje in het PGGM-kantoor

Risicomanagement

Als pensioenuitvoeringsorganisatie moeten we omgaan met een (financiële) wereld die niet in scenario’s en modellen is te vangen. Dat heeft de economische crisis ons wel geleerd. Ons antwoord hierop is een vernieuwend systeem voor risicomanagement. Dit systeem brengt snel en grondig de risico’s in kaart waar onze klanten mogelijk aan bloot komen te staan bij een calamiteit op de financiële markten. Het Britse Risk Magazine was erg onder de indruk van ons vernieuwende risicomanagement, en benoemde PGGM daarom in 2013 als ‘wereldwijd voorloper’ en beste Fund Risk Manager. Bent u benieuwd hoe wij invulling geven aan deze rol? In de artikelen hieronder leest u meer over ons risicomanagement. Uw reacties zijn uiteraard van harte welkom.​​​​​​

Artikelen

  1. Inzicht in klimaatrisico’s in portefeuille is een ‘must’

   Op 4 oktober is het Akkoord van Parijs geratificeerd door het Europees Parlement. De betrokken landen, die samen ruim 56 % van de wereldemissie veroorzaken, zijn een commitment aangegaan om de opwarming van de aarde te vertragen en uiteindelijk een halt toe te roepen. Ook Nederland heeft zich hieraan verplicht. Maar wat zijn de risico’s van klimaatverandering voor investeerders? Mark Lewis, directeur ‘European Utilities Research’ bij Barclays investeringsbank en expert in energie, klimaatverandering en ESG, gaf hierover een presentatie voor de medewerkers van PGGM. Zijn boodschap inzicht in de klimaatrisico’s in portefeuille is een must, zowel vanuit toezicht als vanuit eigen economisch belang. Klimaatverandering is nu prioriteit, niet pas wanneer het ons financieel raakt en het mogelijk te laat is om veranderingen door te zetten​

   Datum
  2. Securitisaties: kijk ook naar de voordelen!

   ​PGGM pleit samen met pensioenuitvoerder APG en de Spaanse Bank Santander in een publicatie voor het behouden en steunen van gezonde securitisaties. Volgens deze grote Europese investeerders en bank bieden securitisaties veel voordelen. Hier delen we de voornaamste conclusies uit deze publicatie.

   Datum
  3. PGGM wint Securitisation Award 2016

   ​PGGM heeft donderdag 22 april de Securitisation Award 2016 in de wacht gesleept, een prijs uitgeloofd door opleidingsinstituut IIR. De award werd uitgereikt ‘voor een prestatie of transactie, initiatief of organisatie die de (Nederlandse) securitisatiemarkt in 2016 in hoge mate verrijkt of positief beïnvloed heeft’. Mede-genomineerden voor deze prijs waren NN en Banco Santander.

   Datum
  4. PGGM streeft naar simpele synthetische securitisaties

   ​Eind september publiceerde de Europese Commissie het Actieplan over de Kapitaalmarktunie. Onderdeel van dit actieplan is een wetsvoorstel (Verordening) om securitisaties te reguleren. PGGM roept de Europese Commissie op in deze Verordening ook synthetische securitisaties te regelen. Dit is nu niet het geval.

   Datum
  5. Pensioendialoog 21 november: In control

   Van de turbulente financiële markten en de grote vergrijzingsvraagstukken, tot de verwachtingen van pensioendeelnemers en veranderende regelgeving. Pensioenfondsbestuurders moeten meer dan ooit hun mannetje staan. Maar hoe zorg je dat je altijd in control bent?

   Datum
  6. Het nut en risico van derivaten

   ​Pensioenfondsen maken op grote schaal gebruik van derivaten. Toch is een affaire zoals rondom woningcorporatie Vestia zeer onwaarschijnlijk. Senior beleggingsstrateeg Harrie Dielen legt uit.

   Datum
  1. Derivaten: haat of liefde?

   ​Als het gaat om het aan banden leggen van derivaten worden pensioenfondsen door de Europese Comissie op één hoop gegooid met hedge funds, banken, commerciële beleggers en verzekeraars. Dat is onterecht, meent Ido de Geus.

   Datum
  2. Rentedrama bedreigt pensioenfondsen

   Wat als de rente opeens een sprong omhoog maakt? PGGM's master-actuaris Jan Tamerus waarschuwt in een ingezonden artikel in het Financiele Dagblad voor de mogelijke gevolgen voor pensioenfondsen en geeft tips om een rentedrama te voorkomen.

   Datum
  3. ‘We moeten de voordelen van risico nemen wel blijven benutten'

   Risico is de afgelopen jaren maatschappelijk gezien een belangrijk thema geworden. We moeten er alleen voor uitkijken dat we de voordelen van risico nemen nog wel blijven benutten. Dat zegt ceo Else Bos in een interview met Banking Review.

   Datum
  4. Lessen in risicomanagement

   ​De belangrijkste les van de crisis? Dat de wereld niet in scenario’s en modellen is te vatten. Hoe je daar als riskmanager mee omgaat? Ido de Geus en Arjen Pasma over risicomanagement in het Financieele Dagblad.

   Datum
  5. Valutarisico staat weer op de agenda

   Zorgen over de euro hebben het valutahedgebeleid bij veel pensioenfondsen weer op de agenda gezet.​

   Datum
  6. Hoe PGGM voorop loopt in risk management

   PGGM heeft afgelopen jaren grote stappen gezet en risk management integraal onderdeel van de organisatie gemaakt. Het Britse Risk Magazine riep PGGM daarom dit jaar uit tot Risk manager van het jaar in de categorie Pensioen, en interviewde de verantwoordelijken - Arjen Pasma en Ido de Geus - over hun beleid.

   Datum
  1. Position paper: simpele synthetische securitisaties

   In het position paper 'Simple synthetic securitisation' licht PGGM haar positie op synthetische securitisaties nader toe. We lichten toe waarom we hier in investeren, wat onze investeringsfilosofie is en hoe we als professionele partij omgaan met de risico’s zoals die inherent zijn bij het werken met securitisaties.

   Datum
  2. Marktpartijen moeten duurzame EMIR-oplossing aandragen

   ​Samen met een aantal andere pensioenbeleggers heeft PGGM een oproep gedaan om tot een passende behandeling van pensioenfondsen te komen, binnen de Europese regelgeving voor derivaten (EMIR)

   Datum
  3. EMIR: Pension funds position on developments in level 2

   PGGM onderschrijft de principes van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR), zoals meer transparantie, rapportageverplichtingen en zekerheden in de markt. ​

   Datum
  4. Brussel maakt derivatenhandel onnodig kostbaar

   Het landschap voor ‘Over The Counter’ (OTC)-derivaten verandert snel. Pensioenfondsen vallen voorlopig nog niet volledig onder de nieuwe Europese regelgeving rond de markt voor OTC-derivaten. De nieuwe regels voor niet-geclearde transacties jagen pensioenfondsen echter op kosten, terwijl de risico's toenemen. Precies het tegenovergestelde van wat de EMIR beoogt te bereiken.​

   Datum
  5. Position Paper MiFID/ MiFIR

   ​De Pensioenfederatie is het eens met de doelen van de herziening van MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). De herziening zorgt namelijk voor meer transparantie, houdt rekening met technologische innovaties, verbeterd toezicht, betere bescherming van beleggers en robuustere en efficiëntere marktstructuren.

   Datum
  6. Political Statement IORP

   ​De Pensioenfederatie kan op veel terreinen samenwerken met de Europese Commissie als het de herziening van de IORP-Richtlijn betreft, zoals risicomanagement, governance, meer transparantie en betere communicatie.

   Datum

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze afdeling Corporate Communicatie via het e-mailadres woordvoering@pggm.nl, of kijk op de pagina Pers​.