Man achter computerschermen

Verantwoord beleggen

Wij zijn vanuit onze overtuigingen actief op het gebied van verantwoord beleggen. Dat betekent dat we niet alleen de opdracht hebben om met onze beleggingen geld te verdienen, maar ook om de sturende kracht van het geld van onze klanten sterker te benutten om een positieve bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de wereld. Wij kiezen om twee belangrijke redenen voor verantwoord beleggen. Enerzijds voor het rendement: omdat we geloven dat de meest lucratieve ondernemingen gezonde ondernemingen zijn met een verantwoorde bedrijfsvoering. En anderzijds vanuit onze natuur: omdat we als pensioenuitvoeringsorganisatie altijd naar de toekomst kijken, en willen dat deze zo goed mogelijk is. Lees in de artikelen hieronder hoe we dit precies doen, en welke overwinningen en dillema’s we daarbij tegenkomen. Of bezoek onze pagina verantwoord beleggen. Uw reacties zijn uiteraard van harte welkom. ​​​​​​

Artikelen

  1. Impact-beleggen: van miljoenen naar miljarden

   ​2016 was een belangrijk jaar in de ontwikkeling van impact-beleggen we rapporteren erover in ons nieuwe PGGM-jaarverslag Verantwoord Beleggen.

   Datum
  2. Bij een zaak van leven en dood

   ​PGGM voert een vruchtbare aandeelhoudersdialoog om misbruik van medicijnen te voorkomen in de Verenigde Staten, schrijft Rogier Snijdewind.

   Datum
  3. Impact: voor geduldige beleggers

   ​Een nieuw stadium in verantwoord beleggen is impact-beleggen, schrijven Piet Klop en Pleuni de Kind in Pensioen, Bestuur & Management.

   Datum
  4. Energietransitie vereist grootschalige financiering

   ​PGGM belegt in de eerste van een serie Franse groene staatsobligaties. Deze bieden schaalgrootte die nodig is om de transitie naar een schone energievoorziening te financieren.

   Datum
  5. Duurzaamheid loont: groeiend academisch bewijs

   ​Het bewijs groeit dat duurzaam beleggen betere rendementen kan leveren. Maar een duurzame belegger moet wel alert blijven op veranderende marktomstandigheden.

   Datum
  6. Aan het werk met TCFD-aanbevelingen

   ​Eloy Lindeijer ziet de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures als een kans om gestalte te geven aan verduurzaming bij ondernemingen en beleggers.

   Datum
  1. Energietransitie: nu actie!

   Dit is het moment om in te spelen op de energietransitie door uit besmette bedrijven te stappen, vindt pensioenbeheerder PGGM. 'Als je als eerste deze aandelen verkoopt, kun je je inleg nog volledig terugkrijgen.'

   Datum
  2. Beleggen in oplossingen: de uitdaging

   ​Na de financiële crisis moeten institutionele beleggers hun maatschappelijke nut bewijzen. Dit kunnen zij doen via beleggingen in de reële economie voor duurzame economische groei. Beleggen-in-oplossingen biedt de langetermijnbelegger kansen.

   Datum
  3. Private Equity kan Infra-deals doen

   Er ligt een interessant gebied braak tussen Infrastructuur- en Private Equity-beleggingen dat beleggingskansen biedt voor pensioenfondsen, vertelt Ruulke Bagijn in Investment & Pensions Europe (IPE.com)

   Datum
  4. Van uitsluiten naar beleggen in oplossingen: ontwikkelingen in verantwoord beleggen

   Nederlanders willen dat hun pensioen op een fatsoenlijke manier bij elkaar wordt verdiend. De € 1200 miljard aan pensioenvermogen wordt steeds meer verantwoord belegd, en pensioenfondsen gaan hoe langer hoe verder in het verduurzamen van het beleggingsbeleid. Maar lukt dat zonder rendement in te leveren? Lees in dit artikel van PensioenPro wat PGGM en andere pensioenuitvoerders zeggen over verantwoord beleggen anno 2015.

   Datum
  5. PGGM-eisen beter bestuur vastgoedfonds gehonoreerd

   PGGM voert met tientallen Amerikaanse vastgoedfondsen intensieve gesprekken over versterking van hun corporate governance. Dat verstaan we onder ‘betrokken aandeelhouderschap’. Bij VEREIT zijn alle PGGM-eisen nu ingewilligd.

   Datum
  6. Lange termijn focus geeft beter rendement

   Een oriëntatie op de lange termijn leidt voor beleggers en bedrijven tot minder risico’s, en tot betere rendementen en winsten, zegt Else Bos in Kempen Insight.

   Datum
  1. PGGM belegt 330 miljoen euro in Franse groene staatsobligatie

   ​Pensioenkapitaal financiert ambitieus klimaatprogramma.

   Datum
  2. Financiële instellingen omarmen Sustainable Development Goals

   ​Vorig jaar stelden de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG’s) vast voor 2030. Het gaat om 17 zeer ambitieuze doelstellingen op het gebied van o.a. klimaat, armoede, gezondheidszorg, onderwijs. Om de SDG’s voor 2030 te kunnen financieren, is er jaarlijks 5.000-7.000 miljard dollar aan investeringen nodig. Zonder kapitaal van institutionele en private beleggers is dit niet mogelijk.

   Datum
  3. PGGM belegt 9 miljard euro in oplossingen

   ​Pensioenbelegger PGGM heeft in 2015 voor een miljard euro aan ‘beleggingen in oplossingen’ gedaan beleggingen die naast een marktconform financieel rendement ook tastbare ‘impact’ hebben op het gebied van klimaat, water, voedsel en gezondheid. Daarmee was eind 2015 al voor in totaal 8,9 miljard euro in deze categorie belegd ten behoeve van onze klanten.

   Datum
  4. GeoPhy en PGGM: naar totale CO2-transparantie vastgoed

   ​Data analyse platform GeoPhy en pensioenbelegger PGGM gaan een exclusieve samenwerking aan om de wereldwijde vastgoedportefeuilles die PGGM voor haar klanten beheert in kaart te brengen op kwaliteit en CO2 footprint. Met door GeoPhy ontwikkelde technologie en met gebruikmaking van ‘big data’ zal voor het eerst volledige transparantie worden bereikt over de CO2-belasting van wereldwijde vastgoedbeleggingen.

   Datum
  5. Mylan verbiedt gebruik geneesmiddel voor doodstraf

   ​Amerikaanse farmaceut honoreert oproep van PFZW en PGGM.

   Datum
  6. PGGM neemt deel in Duits windproject op zee

   ​‘Baltic 2’ groene stroom voor 340 duizend huishoudens Pensioenbelegger PGGM neemt een aandeel in het nieuwe Duitse offshore windpark ‘Baltic 2’. PGGM investeert naast Macquarie Capital, de partij die eerder dit jaar overeen kwam om een belang van 49,89 procent in het windpark te nemen. Het windmolenpark, dat deze zomer volledig operationeel wordt, zal 340 duizend huishoudens van groene stroom gaan voorzien. Baltic 2 is onderdeel van de Energiewende, het overheidsbeleid dat is gericht op een snelle verduurzaming van de Duitse elektriciteitsproductie.

   Datum
  1. Position paper: inzetten pensioenvermogen om klimaatverandering te beperken

   ​Samen met de Deense pensioenuitvoerder PKA verzoekt PGGM regeringen kritisch te kijken naar beleid en regelgeving die investeringen in duurzame groei blokkeren.

   Datum
  2. Position paper: private equity

   In de positon paper 'Private equity' legt PGGM uit hoe het aankijkt tegen het beleggen van pensioengeld via private equity. We geven aan wat de belangen zijn, wat we zelf doen, hoe we aankijken tegen de actuele discussie over private equity en wat er nog verbeterd kan worden.

   Datum
  1. PGGM verlangt leiderschap Shell in energietransitie

   PGGM verlangt van Shell meer leiderschap in de vormgeving van de energietransitie. Dit is een belangrijk thema in de aandeelhoudersdialoog die we met Shell voeren. Daarbij erkent PGGM dat de weg naar duurzaamheid voor Shell uitermate complex is. Het aandeelhoudersvoorstel tot een ingrijpende strategiewijziging om Shell versneld volledig te verduurzamen, kunnen wij echter niet steunen. PGGM wil niet als aandeelhouder op de stoel van de bestuurder plaatsnemen. De voorgestelde strategiewijziging is risicovol en de wijze waarop deze moet zijn geïmplementeerd zijn wat ons betreft te voorschrijvend.

   Datum

Heeft u een vraag?

Marcel Jeucken

Managing Director Responsible Investment

m.jeucken@pggm.nl

"Met onze beleggingen willen we naast een goed financieel resultaat halen, ook de wereld een stukje beter maken. Dat doen we door financiële en maatschappelijke doelstellingen met elkaar te verbinden en op beide actief te sturen. Daarvoor zoeken we op allerlei vlakken de samenwerking. Dichtbij PGGM en internationaal. We vernieuwen de processen constant en proberen zoveel mogelijk partijen mee te krijgen om de markt voor verantwoord beleggen op grote schaal, wereldwijd zo snel mogelijk verder te ontwikkelen."