Financiële kranten

Vermogensbeheer

Onze vermogensbeheerders en beleggingsexperts kennen de financiële markten op hun duimpje. Voor onze klanten (diverse pensioenfondsen) beheren zij op dit moment 252 miljard euro aan pensioenvermogen. Bent u benieuwd naar de bijzonderheden van specifieke financiële producten of de effecten van macro-economische ontwikkelingen? Of wilt u weten hoe PGGM tegen deze ontwikkelingen aankijkt? Onze experts delen graag hun kennis en inzichten. Volg in de artikelen hieronder hun scherpe analyses, achtergronden en duiding. Uw reacties zijn uiteraard van harte welkom.​​​​​ Lees meer over onze dienstverlening op de pagina Vermogensbeheer.

Artikelen

  1. Energietransitie: nu actie!

   Dit is het moment om in te spelen op de energietransitie door uit besmette bedrijven te stappen, vindt pensioenbeheerder PGGM. 'Als je als eerste deze aandelen verkoopt, kun je je inleg nog volledig terugkrijgen.'

   Datum
  2. Korte termijn goed? Lange termijn veel beter!

   ​Ondernemingen en economieën presteren minder dan zij zouden kunnen. Dit heeft gevolgen voor de hoogte en de stabiliteit van rendementen van pensioenfondsen. Er is een groeiende beweging die dit probeert te veranderen, schrijft Jaap van Dam in Financial Investigator.

   Datum
  3. Beleggen in oplossingen: de uitdaging

   ​Na de financiële crisis moeten institutionele beleggers hun maatschappelijke nut bewijzen. Dit kunnen zij doen via beleggingen in de reële economie voor duurzame economische groei. Beleggen-in-oplossingen biedt de langetermijnbelegger kansen.

   Datum
  4. Private Equity kan Infra-deals doen

   Er ligt een interessant gebied braak tussen Infrastructuur- en Private Equity-beleggingen dat beleggingskansen biedt voor pensioenfondsen, vertelt Ruulke Bagijn in Investment & Pensions Europe (IPE.com)

   Datum
  5. Actieplan Europa voor kapitaalmarktunie: meer details graag!

   ​Han van der Hoorn, beleidsadviseur Vermogensbeheer bij PGGM, werd door Pensioen Pro geïnterviewd over het actieplan van de Europese Commissie voor de kapitaalmarktunie. “Ik had eerlijk gezegd gehoopt op wat meer details”, zo geeft hij in het interview aan. Al stelt hij, samen met collega’s van andere pensioenuitvoeringsorganisaties, wel dat het aanpassen van regels vanuit Brussel een tijdrovend proces is. Lees het commentaar van Han van der Hoorn in het artikel in Pensioen Pro van 22 oktober 2015.

   Datum
  6. Van uitsluiten naar beleggen in oplossingen: ontwikkelingen in verantwoord beleggen

   Nederlanders willen dat hun pensioen op een fatsoenlijke manier bij elkaar wordt verdiend. De € 1200 miljard aan pensioenvermogen wordt steeds meer verantwoord belegd, en pensioenfondsen gaan hoe langer hoe verder in het verduurzamen van het beleggingsbeleid. Maar lukt dat zonder rendement in te leveren? Lees in dit artikel van PensioenPro wat PGGM en andere pensioenuitvoerders zeggen over verantwoord beleggen anno 2015.

   Datum
  1. Decarbonisation Pathways for Real Estate Available for Public Consultation

   ​Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) announces the public release of decarbonisation pathways for the global real estate sector and the finalization of the tool to identify and manage transition risks for individual assets.

   Datum
  2. Alecta and PGGM agree co-investment in Credit Risk Sharing

   ​Today Alecta the SEK 900 billion Swedish pension fund and PGGM the EUR 252 billion asset manager for Dutch pension funds announce they have signed a unique co-investment agreement to invest in credit risk sharing transactions.

   Datum
  3. PGGM belegt 20 miljoen euro in Noordse Corona-obligatie

   ​Pensioenbelegger PGGM heeft namens Pensioenfonds Zorg en Welzijn 20 miljoen euro belegd in een obligatie van de Nordic Investment Bank (Scandinavische investeringsbank, NIB). De NIB is de ontwikkelingsbank met AAA-kredietstatus van Scandinavische en Baltische staten.

   Datum
  4. Eloy Lindeijer verlaat PGGM na negen jaar als Chief Investment Management

   ​Chief Investment Management Eloy Lindeijer zal per 1 oktober 2020 zijn functie bij PGGM Vermogensbeheer neerleggen. Hij heeft dan negen jaar leiding gegeven aan het vermogensbeheer bij pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM.

   Datum
  5. EU Expert Groep voor Duurzame Financiering publiceert de taxonomie

   Vandaag publiceert de Europese Expert Groep voor Duurzame Financiering haar rapporten voor een Europese taxonomie en een Europese standaard voor groene obligaties. De werkgroep, bestaande uit 35 experts uit de hele EU, publiceerde eerder adviezen voor niet-financiële rapportage en klimaatgerelateerde benchmarks.

   Datum
  6. Eerste plaats voor Globalvia in GRESB Infrastructuur benchmark

   ​Globalvia – een investering van het PGGM Infrastructure Fund - heeft de eerste plaats gehaald in de GRESB Infrastructuur benchmark. Een uitzonderlijk mooi resultaat! De GRESB Infrastructuur benchmark is een assessment tool voor het inzichtelijk maken en vergelijken van het duurzaamheidsbeleid en de activiteiten door infrastructuurbeleggingen en -fondsen.

   Datum
  1. Position Paper: Sustainable Tax

   ​In een position paper 'Sustainable Tax' geeft PGGM VB aan wat maatschappelijk verantwoord fiscaal gedrag voor haar als vermogensbeheerder betekent.

   Datum
  2. Position Paper ‘Het Nieuwe Actief’: actief versus passief opnieuw beschouwd

   ​In een position paper 'Het nieuwe Actief' hebben Bob Rädecker en Hans Op ’t Veld uitgewerkt welke elementen belangrijk zijn in de afweging tussen actief en passief beheer. Ze komen tot de conclusie dat het klassieke actieve en passieve denken niet volstaat om tot een robuuste uitvoering van de beleggingsportefeuille te komen en roepen op tot het meer genuanceerd denken over het onderwerp. Concreet houdt dit in dat institutionele beleggers voor elke beleggingscategorie kritisch moeten kijken welke elementen leiden tot een verstandige uitvoering passend bij de doelstellingen van de belegger en op basis daarvan de mate van activiteit vast te stellen.

   Datum
  3. Response to call for evidence regarding the EU regulatory framework for Financial Services

   ​Aan het einde van september vorig jaar publiceerde de Europese Commissie een actieplan voor het realiseren van een Kapitaalmarkt Unie. De Europese Commissie ondernam als onderdeel van het actieplan een uitgebreide inventarisatie van voorbeelden en bewijs om vast te stellen waar het nieuwe EU-regelgevingskader voor financiële diensten niet goed functioneert en waar we onbedoelde gevolgen zien.

   Datum
  4. Position paper: inzetten pensioenvermogen om klimaatverandering te beperken

   ​Samen met de Deense pensioenuitvoerder PKA verzoekt PGGM regeringen kritisch te kijken naar beleid en regelgeving die investeringen in duurzame groei blokkeren.

   Datum
  5. Position paper: simpele synthetische securitisaties

   In het position paper 'Simple synthetic securitisation' licht PGGM haar positie op synthetische securitisaties nader toe. We lichten toe waarom we hier in investeren, wat onze investeringsfilosofie is en hoe we als professionele partij omgaan met de risico’s zoals die inherent zijn bij het werken met securitisaties.

   Datum
  6. Marktpartijen moeten duurzame EMIR-oplossing aandragen

   ​Samen met een aantal andere pensioenbeleggers heeft PGGM een oproep gedaan om tot een passende behandeling van pensioenfondsen te komen, binnen de Europese regelgeving voor derivaten (EMIR)

   Datum
  1. PGGM statement on tar sand investments

   ​PGGM has sympathy for the Greenpeace campaign against the construction of pipelines which will be used for transportation of tar sand oil. As a pension fund manager we share the ambition to make the world more sustainable and move towards a carbon free economy.

   Datum
  2. Stemverklaring PGGM resolutie Follow This Shell-AVA

   PGGM heeft zich onthouden van stemming bij de resolutie van Follow This op de aandeelhoudersvergadering van Shell op 22 mei 2018.

   Datum
  3. Statement PGGM bij aandeelhoudersvergadering Shell

   ​Op 23 mei heeft PGGM op de aandeelhoudersvergadering van Shell gesproken en gestemd. Hieronder vindt u een verkorte weergave van de oproep die we daar aan de onderneming hebben gedaan namens onze klanten, waaronder Pensioenfonds Zorg en Welzijn

   Datum
  4. Statement PGGM Uitkomst beloningspakket NXP onaanvaardbaar

   ​PGGM heeft kennis genomen van de omvang van de beloning die de bestuurder (CEO) van NXP ontvangt bij een succesvolle overname door het Amerikaanse Qualcomm. Wij zijn van mening dat de uitkomst van toegekende (bonus)aandelen en optierechten tot een totaal bedrag van meer dan $400 miljoen, volstrekt onaanvaardbaar is. Als verantwoord belegger van Nederlands pensioengeld vinden wij dergelijke beloningen in onze maatschappelijke verhoudingen niet passend.

   Datum
  5. PGGM verlangt leiderschap Shell in energietransitie

   PGGM verlangt van Shell meer leiderschap in de vormgeving van de energietransitie. Dit is een belangrijk thema in de aandeelhoudersdialoog die we met Shell voeren. Daarbij erkent PGGM dat de weg naar duurzaamheid voor Shell uitermate complex is. Het aandeelhoudersvoorstel tot een ingrijpende strategiewijziging om Shell versneld volledig te verduurzamen, kunnen wij echter niet steunen. PGGM wil niet als aandeelhouder op de stoel van de bestuurder plaatsnemen. De voorgestelde strategiewijziging is risicovol en de wijze waarop deze moet zijn geïmplementeerd zijn wat ons betreft te voorschrijvend.

   Datum
  6. Statement PGGM over corporate governance Altice

   PGGM heeft kennis genomen van de intenties van kabelbedrijf Altice om de rechten van minderheidsaandeelhouders zoals PGGM sterk te beperken door een aanpassing van de governance structuur van de onderneming.

   Datum

Heeft u een vraag?

​Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze afdeling Corporate Communicatie via het e-mailadres woordvoering@pggm.nl, of kijk op de pagina Pers​.