Financiële kranten

Vermogensbeheer

Onze vermogensbeheerders en beleggingsexperts kennen de financiële markten op hun duimpje. Voor onze klanten (diverse pensioenfondsen) beheren zij op dit moment 205,8 miljard euro aan pensioenvermogen. Bent u benieuwd naar de bijzonderheden van specifieke financiële producten of de effecten van macro-economische ontwikkelingen? Of wilt u weten hoe PGGM tegen deze ontwikkelingen aankijkt? Onze experts delen graag hun kennis en inzichten. Volg in de artikelen hieronder hun scherpe analyses, achtergronden en duiding. Uw reacties zijn uiteraard van harte welkom.​​​​​ Lees meer over onze dienstverlening op de pagina Vermogensbeheer.

Artikelen

  1. Engagement op alle waterfronten

   ​Het beleggen in oplossingen voor waterschaarste kan wereldwijd, ver weg en dichtbij huis, denkt Piet Klop.

   Datum
  2. Zeer hoge GRESB-score voor vastgoed

   ​De vastgoedportefeuilles die door PGGM worden beheerd, zijn weer langs de jaarlijkse GRESB-duurzaamheidsmeetlat gelegd. Het resultaat is een steeds duurzamere vastgoedportefeuille, schrijft Mathieu Elshout.

   Datum
  3. Dialoog over nucleaire veiligheid in België

   ​PGGM heeft het gesprek gezocht met Engie over de veiligheid van haar nucleaire operaties. Stakeholders hebben recht op volledige transparantie, schrijft Pieter van Stijn.

   Datum
  4. Over duurzame beleggingsdilemma’s

   Jaap van Dam ziet drie dilemma’s op het pad naar duurzaam beleggen. Hij sprak ze uit bij het afscheid van Else Bos van PGGM.

   Datum
  5. SDG-impact: naar gemeenschappelijke indicatoren

   ​PGGM en andere Nederlandse financiële instellingen en bedrijven stellen een aantal indicatoren voor om hun bijdrage aan de werelddoelen van de Verenigde Naties te meten.

   Datum
  6. Lange termijnbeleggen: van intuïtie naar bewijs

   ​Recent onderzoek geeft sterke aanwijzingen dat beleggingen in ondernemingen met een lange termijnfocus relatief goed presteren, schrijft Jaap van Dam. Dit is een verkorte versie van zijn artikel in Financial Investigator.

   Datum
  1. Energietransitie: nu actie!

   Dit is het moment om in te spelen op de energietransitie door uit besmette bedrijven te stappen, vindt pensioenbeheerder PGGM. 'Als je als eerste deze aandelen verkoopt, kun je je inleg nog volledig terugkrijgen.'

   Datum
  2. Korte termijn goed? Lange termijn veel beter!

   ​Ondernemingen en economieën presteren minder dan zij zouden kunnen. Dit heeft gevolgen voor de hoogte en de stabiliteit van rendementen van pensioenfondsen. Er is een groeiende beweging die dit probeert te veranderen, schrijft Jaap van Dam in Financial Investigator.

   Datum
  3. Beleggen in oplossingen: de uitdaging

   ​Na de financiële crisis moeten institutionele beleggers hun maatschappelijke nut bewijzen. Dit kunnen zij doen via beleggingen in de reële economie voor duurzame economische groei. Beleggen-in-oplossingen biedt de langetermijnbelegger kansen.

   Datum
  4. Private Equity kan Infra-deals doen

   Er ligt een interessant gebied braak tussen Infrastructuur- en Private Equity-beleggingen dat beleggingskansen biedt voor pensioenfondsen, vertelt Ruulke Bagijn in Investment & Pensions Europe (IPE.com)

   Datum
  5. Actieplan Europa voor kapitaalmarktunie: meer details graag!

   ​Han van der Hoorn, beleidsadviseur Vermogensbeheer bij PGGM, werd door Pensioen Pro geïnterviewd over het actieplan van de Europese Commissie voor de kapitaalmarktunie. “Ik had eerlijk gezegd gehoopt op wat meer details”, zo geeft hij in het interview aan. Al stelt hij, samen met collega’s van andere pensioenuitvoeringsorganisaties, wel dat het aanpassen van regels vanuit Brussel een tijdrovend proces is. Lees het commentaar van Han van der Hoorn in het artikel in Pensioen Pro van 22 oktober 2015.

   Datum
  6. Van uitsluiten naar beleggen in oplossingen: ontwikkelingen in verantwoord beleggen

   Nederlanders willen dat hun pensioen op een fatsoenlijke manier bij elkaar wordt verdiend. De € 1200 miljard aan pensioenvermogen wordt steeds meer verantwoord belegd, en pensioenfondsen gaan hoe langer hoe verder in het verduurzamen van het beleggingsbeleid. Maar lukt dat zonder rendement in te leveren? Lees in dit artikel van PensioenPro wat PGGM en andere pensioenuitvoerders zeggen over verantwoord beleggen anno 2015.

   Datum
  1. PGGM en Rockspring lanceren joint venture Berlijn

   ​250 miljoen euro voor beleggingen in vastgoed ‘tech hot spots’

   Datum
  2. PGGM investeert 150 miljoen euro in mega-distributiecentra Japan

   ​PGGM heeft 150 miljoen euro geïnvesteerd in twee nieuwe mega-distributiecentra in Tokyo en Osaka. De belegging is een aanvulling op eerdere aankopen van distri-centra in Japan ter grootte van 200 miljoen euro. De projecten worden gebouwd volgens de nieuwste duurzaamheidsinzichten en zullen bij oplevering behoren tot de grootste en meest energie-efficiënte centra ter wereld.

   Datum
  3. PGGM belegt 330 miljoen euro in Franse groene staatsobligatie

   ​Pensioenkapitaal financiert ambitieus klimaatprogramma.

   Datum
  4. American Tower Corporation en PGGM maken acquisitie FPS Towers in Frankrijk bekend

   ​Zeist/Boston, Massachusetts – American Tower Corporation en PGGM maken vandaag bekend dat ze een definitief akkoord hebben bereikt voor de acquisitie van FPS Towers, dat eigenaar en operator is van ongeveer 2.400 telecomtorens in Frankrijk. De acquisitie vindt plaats via de eerder aangekondigde joint venture, ATC Europe. American Tower en PGGM verwachten aan de equity financiering van de transactie bij te dragen in lijn met het belang dat ze hebben in de joint venture. American Tower verwacht de benodigde schuldfinanciering te verstrekken.

   Datum
  5. Financiële instellingen omarmen Sustainable Development Goals

   ​Vorig jaar stelden de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG’s) vast voor 2030. Het gaat om 17 zeer ambitieuze doelstellingen op het gebied van o.a. klimaat, armoede, gezondheidszorg, onderwijs. Om de SDG’s voor 2030 te kunnen financieren, is er jaarlijks 5.000-7.000 miljard dollar aan investeringen nodig. Zonder kapitaal van institutionele en private beleggers is dit niet mogelijk.

   Datum
  6. American Tower en PGGM kondigen Europese joint venture aan

   ​Boston (Massachusetts) en Zeist (Nederland). American Tower Corporation (NYSE AMT) en pensioenbelegger PGGM hebben een overeenkomst bereikt over de oprichting van een joint venture (ATC Europe), die zich gaat richten op investeringen in telecommasten in geselecteerde Europese landen. Bij het sluiten van de overeenkomst brengt American Tower haar Duitse activiteiten onder in ATC Europe en verwerft PGGM een aandeel van 49 procent in de joint venture. American Tower behoudt de operationele controle en de dagelijkse leiding over ATC Europe.

   Datum
  1. Position Paper ‘Het Nieuwe Actief’: actief versus passief opnieuw beschouwd

   ​In een position paper 'Het nieuwe Actief' hebben Bob Rädecker en Hans Op ’t Veld uitgewerkt welke elementen belangrijk zijn in de afweging tussen actief en passief beheer. Ze komen tot de conclusie dat het klassieke actieve en passieve denken niet volstaat om tot een robuuste uitvoering van de beleggingsportefeuille te komen en roepen op tot het meer genuanceerd denken over het onderwerp. Concreet houdt dit in dat institutionele beleggers voor elke beleggingscategorie kritisch moeten kijken welke elementen leiden tot een verstandige uitvoering passend bij de doelstellingen van de belegger en op basis daarvan de mate van activiteit vast te stellen.

   Datum
  2. Response to call for evidence regarding the EU regulatory framework for Financial Services

   ​Aan het einde van september vorig jaar publiceerde de Europese Commissie een actieplan voor het realiseren van een Kapitaalmarkt Unie. De Europese Commissie ondernam als onderdeel van het actieplan een uitgebreide inventarisatie van voorbeelden en bewijs om vast te stellen waar het nieuwe EU-regelgevingskader voor financiële diensten niet goed functioneert en waar we onbedoelde gevolgen zien.

   Datum
  3. Position paper: inzetten pensioenvermogen om klimaatverandering te beperken

   ​Samen met de Deense pensioenuitvoerder PKA verzoekt PGGM regeringen kritisch te kijken naar beleid en regelgeving die investeringen in duurzame groei blokkeren.

   Datum
  4. Position paper: simpele synthetische securitisaties

   In het position paper 'Simple synthetic securitisation' licht PGGM haar positie op synthetische securitisaties nader toe. We lichten toe waarom we hier in investeren, wat onze investeringsfilosofie is en hoe we als professionele partij omgaan met de risico’s zoals die inherent zijn bij het werken met securitisaties.

   Datum
  5. Marktpartijen moeten duurzame EMIR-oplossing aandragen

   ​Samen met een aantal andere pensioenbeleggers heeft PGGM een oproep gedaan om tot een passende behandeling van pensioenfondsen te komen, binnen de Europese regelgeving voor derivaten (EMIR)

   Datum
  6. Position paper: kapitaalmarktunie

   Eind 2014 presenteerde Europese Commissievoorzitter Juncker zijn plannen voor het revitaliseren van de Europese economie. Een speerpunt daarin is de completering van de Europese kapitaalmarktunie. In onze position paper 'Capital Markets Union' reageren wij op deze plannen.

   Datum
  1. Statement PGGM bij aandeelhoudersvergadering Shell

   ​Op 23 mei heeft PGGM op de aandeelhoudersvergadering van Shell gesproken en gestemd. Hieronder vindt u een verkorte weergave van de oproep die we daar aan de onderneming hebben gedaan namens onze klanten, waaronder Pensioenfonds Zorg en Welzijn

   Datum
  2. Statement PGGM Uitkomst beloningspakket NXP onaanvaardbaar

   ​PGGM heeft kennis genomen van de omvang van de beloning die de bestuurder (CEO) van NXP ontvangt bij een succesvolle overname door het Amerikaanse Qualcomm. Wij zijn van mening dat de uitkomst van toegekende (bonus)aandelen en optierechten tot een totaal bedrag van meer dan $400 miljoen, volstrekt onaanvaardbaar is. Als verantwoord belegger van Nederlands pensioengeld vinden wij dergelijke beloningen in onze maatschappelijke verhoudingen niet passend.

   Datum
  3. PGGM verlangt leiderschap Shell in energietransitie

   PGGM verlangt van Shell meer leiderschap in de vormgeving van de energietransitie. Dit is een belangrijk thema in de aandeelhoudersdialoog die we met Shell voeren. Daarbij erkent PGGM dat de weg naar duurzaamheid voor Shell uitermate complex is. Het aandeelhoudersvoorstel tot een ingrijpende strategiewijziging om Shell versneld volledig te verduurzamen, kunnen wij echter niet steunen. PGGM wil niet als aandeelhouder op de stoel van de bestuurder plaatsnemen. De voorgestelde strategiewijziging is risicovol en de wijze waarop deze moet zijn geïmplementeerd zijn wat ons betreft te voorschrijvend.

   Datum
  4. Statement PGGM over corporate governance Altice

   PGGM heeft kennis genomen van de intenties van kabelbedrijf Altice om de rechten van minderheidsaandeelhouders zoals PGGM sterk te beperken door een aanpassing van de governance structuur van de onderneming.

   Datum

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze afdeling Corporate Communicatie via het e-mailadres woordvoering@pggm.nl, of kijk op de pagina Pers​.