Waardevolle toekomst

​PGGM’ers zetten hun kennis en vakmanschap in om mensen te helpen bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Dat doen we allereerst door te werken aan een goed pensioen met excellente pensioenuitvoering. En dat doen we door oog te hebben voor een duurzame samenleving, bijdragen te leveren aan maatschappelijke vraagstukken en met onze leden op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen. Met onze klanten en (maatschappelijke) partners streven we zo naar een toekomstbestendige invulling van de oudedagsvoorziening: voor een waardevolle toekomst.

Artikelen

  1. PGGM: Innoveren kunnen we niet alleen

   ​Met partnerships krijgt PGGM toegang tot een kennisecosysteem waar de nieuwste technologische innovaties worden ontwikkeld.

   Datum
  2. PGGM helpt een cirkel te sluiten

   ​PGGM’s oude telefoons worden ingeleverd bij Closing The Loop hier wordt een kringloop gesloten.

   Datum
  3. SDG-impact: naar gemeenschappelijke indicatoren

   ​PGGM en andere Nederlandse financiële instellingen en bedrijven stellen een aantal indicatoren voor om hun bijdrage aan de werelddoelen van de Verenigde Naties te meten.

   Datum
  4. 'Lange systemen' geven bredere blik op pensioen

   ​Twee recente publicaties van de Argumentenfabriek laten opnieuw zien dat integraal benaderen van systemen zoals pensioen, arbeidsmarkt en woningmarkt meerwaarde heeft.

   Datum
  5. Standaarden voor ‘klimaatrisico’ in financiële rapportage

   ​Een werkgroep voorgezeten door Michael Bloomberg heeft advies uitgebracht hoe beleggers en bedrijven ‘klimaatrisico’ kunnen verwerken in hun financiële rapportages, schrijft Eloy Lindeijer.

   Datum
  6. Bijdragen aan het klimaatakkoord van Parijs

   ​PGGM is een van de ondertekenaars van de brief waarin een aantal financiële partijen oproept vaart te maken met de verduurzaming van ons land. Else Bos legt uit wat PGGM bijdraagt.

   Datum

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze afdeling Corporate Communicatie via het e-mailadres woordvoering@pggm.nl, of kijk op de pagina Pers​.