Wantrouwen belemmert aanpassing pensioenstelsel

Het Nederlandse pensioenstelsel staat onder druk en vraagt om modernisering. ​De rentes staan al langere tijd historisch laag en mensen worden steeds ouder. Ook de arbeidsmarkt is veranderd. Er moeten keuzes gemaakt worden over ons pensioen. Hoe willen we het pensioenstelsel inrichten en tegen welke problemen lopen we aan? 

 

In de media

In een dubbelinterview gingen PGGM's master actuaris Jan Tamerus en Theo Kocken, hoogleraar Risk Management aan de VU, hierover in gesprek. Zij gaven hun visie op de toekomst van het pensioenstelsel en spraken onder meer over de keuzevrijheid van deelnemers en het wantrouwen tussen generaties en beroepsgroepen.

Lees het artikel in het blad Financial Investigator, 'Wantrouwen belemmert aanpassing pensioenstel.'

Master Actuariaat & ALM

Geef uw reactie