Wordt de premieovereenkomst gemeengoed?

​Het pensioenstelsel is continu in beweging. Een markt die uiteindelijk wordt gedomineerd door de premieovereenkomst is een waarschijnlijk toekomstscenario. Belangrijke vraag binnen dat scenario: zal de pensioenwereld geleidelijk die kant opgaan, of juist via een 'big bang'? 

In de media

PGGM’s expert balansrisicomanager Dick Boeijen en zijn collega Mark Brussen gaven onlangs in het septembernummer van vakblad De Actuaris een inkijkje in het scenariodenken binnen PGGM. 

Scenario's

Het Nederlandse pensioenstelsel is continu in beweging. Soms als gevolg van een kleine wettelijke aanpassing, soms gaat het om een complete stelselwijziging. Om goed voorbereid te zijn op veranderingen is het zaak scenario’s te ontwikkelen.
Boeijen en Brussen halen in hun artikel 'De pensioenwijsheid van Ovidius' (pdf) aan hoe PGGM al sinds 2006 onderzoek doet naar de zwakke punten en risico’s van het pensioenstelsel en de mogelijkheden om die te verhelpen. Het helpt PGGM en diens klanten om snel te reageren op veranderingen, maar ook om daarop vooraf invloed uit te oefenen.

Trends: individueler, meer concurrentie

Voor het pensioenstelsel van vandaag gelden als dominante trends dat het product steeds individueler wordt, in een markt die meer en meer concurrentie kent. Daarom noemen de auteurs een stap naar de premieovereenkomst, die aansluit bij beide trends, een waarschijnlijk toekomstscenario.
Daarbij is het de vraag of die overgang geleidelijk en gradueel zal verlopen over een periode van misschien zelfs decennia, of dat fondsen, bijvoorbeeld in 2020, juist massaal een directe overstap zullen maken. Het antwoord op die vraag is sterk afhankelijk van de mogelijkheden die de premieovereenkomst in de nabije toekomst gaat bieden op het gebied van premie-inleg, beleggingsbeleid en risicodeling. 

Individueel ALM

Door de populariteit van de premieovereenkomst zullen regelingen meer op elkaar gaan lijken. Daardoor komt wat de dienstverlening van pensioenuitvoerders betreft in de toekomst meer nadruk te liggen op uitvoeringskosten, beleggingsbeleid en contact met de deelnemer. Wat dat laatste betreft zien de auteurs door hun oogharen een ‘individueel ALM’ opdoemen, integrale financiële planning, waarin het pensioenbeleid is afgestemd op de persoonlijke wensen en situatie van de deelnemer.

Expert balansrisicomanager

Geef uw reactie