Zo bouwde PFZW zijn nieuwe strategie van de grond af op

Stel: je kunt als pensioenfonds helemaal opnieuw beginnen. Welke keuzes zou je dan, niet gehinderd door het verleden, maken in je beleggingsstrategie? Met dat uitgangspunt begonnen Pensioenfonds Zorg en Welzijn en uitvoeringsorganisatie PGGM aan de zoektocht die heeft geleid tot een nieuw beleggingskader voor het pensioenfonds.

In de media

​De financiële crisis en diens nasleep vormden een belangrijke aanleiding voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) om te komen tot een nieuw beleggingskader. PGGM's Managing Director Strategy Jaap van Dam begeleidde het traject en beschreef in het International Journal for Pension Management het ambitieuze project.   

Drieledige vraag 

Onder de projectnaam White Sheet of Paper hebben de bestuurders van PFZW achttien maanden lang intensief gewerkt aan het nieuwe beleggingskader. Tientallen experts uit binnen- en buitenland werden hiervoor gesproken, onderzoeken werden bestudeerd en buitenstaanders mochten schieten op wat PFZW zou moeten doen en laten. Gedurende die uitvoerig gedocumenteerde zoektocht stond een - drieledige - vraag centraal, schrijft Jaap van Dam in het blad van het International Centre for Pension Management: hoe kunnen we beleggen op een manier die 1) past bij de ambities van onze leden, 2) voldoet aan onze duurzaamheidsdoelstellingen en 3) te begrijpen en beheersen is? Voor de beantwoording van elke van de drie subvragen nam PFZW enkele maanden de tijd, waarbij elke periode eindigde in een interactieve bestuursvergadering. De uitkomsten daarvan dienden als basis voor het uiteindelijke beleggingskader.

Zestien overtuigingen 

Dat beleggingskader bestaat uit zestien principes en overtuigingen, die betrekking hebben op het beleggingsbeleid zelf, de manier waarop dat beleid wordt geïmplementeerd en de governance en controle. Belangrijke nieuwe uitgangspunten hebben onder meer betrekking op benchmarken: voortaan meet PFZW zijn beleid niet meer af aan hoe de markten of andere fondsen zich gedragen, maar zal het zijn eigen maatstaven opstellen om te kunnen voldoen aan de ambities van de deelnemers. Duurzaamheid wordt nog steviger verankerd in het beleggingsbeleid: waar mogelijk, moet dat bijdragen aan een toekomstbestendige wereld. PFZW wil verder de strijd aangaan met complexiteit, om zijn beleggingsbeleid begrijpelijk en beheersbaar te houden. De portfolio zal daarvoor meer focus moeten krijgen, zodat vermogensbeheerders een dieper begrip krijgen van waarin het kapitaal wordt vastgelegd.

Beleggingsplan 2014-2020 

Volgens Van Dam heeft het vaststellen van het nieuwe beleggingskader PFZW drie wezenlijke zaken opgeleverd: het bestuur van PFZW heeft de uitgangspunten van zijn beleggingsbeleid volledig naar zich toe weten te trekken. Het project heeft geleid tot een gemeenschappelijke taal, die wordt gedeeld door PFZW en diens vermogensbeheerder PGGM. Tot slot heeft het geleid tot een reeks beleggingsprincipes waarin de lessen uit de financiële crisis en de wens om duurzaamheid op te nemen in het beleid goed tot uiting komen. Deze zomer zal PFZW haar Strategisch Beleggingsplan 2014-2020 vaststellen. De uitgangspunten uit het beleggingskader worden vertaald in doelstellingen en de komende jaren worden de beleidwijzigingen - sommige incrementeel, anderen transformationeel van aard - stapsgewijs doorgevoerd.

Lees het volledige Engelstalige artikel: Rethinking Investing from the Ground Up: How PFZW and PGGM are meeting this challenge.

Lees ook van Jaap van Dam:

Directeur Strategisch Beleggingsadvies

Geef uw reactie