Zorgen voor zorg

​Deze zomer heeft PGGM zich ingezet voor het verbeteren van de wereldwijde gezondheidszorg. We hebben op een bijeenkomst in Parijs met farmaceuten gesproken over de noodzaak om de toegang tot medicijnen te verbeteren. Ook hebben we een groep farmaceuten gevraagd of zij de mankracht en de kosten willen delen voor een goede gezondheidszorginfrastructuur in ontwikkelingslanden. Op 24 september 2015 heeft farmaceut Novartis aangekondigd vijftien medicijnen tegen een sterk gereduceerd tarief in Kenia, Ethiopië en Vietnam aan te bieden. Ook een aantal andere ondernemingen heeft toegezegd hiermee aan de slag te gaan. Mooi nieuws, en hard nodig…

Blog

​Per dag sterven 5.700 kinderen aan de gevolgen van longontsteking, diarree, malaria, HIV-AIDS, mazelen en hersenvliesontsteking. Dat zijn zo’n 244 basisschoolklassen. Maar de meeste van deze kinderen overlijden nog voordat ze de basisschoolleeftijd hebben bereikt… Deze infectieziekten zijn te voorkomen, te genezen of te behandelen. Daar zet PGGM zich via de beleggingen graag voor in.

Beleggen voor een beter leven

PGGM heeft een bijzondere band met de sector zorg en welzijn. Daarom praten we met de ondernemingen waarin we beleggen over wat zij kunnen doen om toegankelijke gezondheidszorg te verbeteren. Dit doen we in enkele gevallen ook in samenwerking met organisaties als Cordaid en Artsen zonder Grenzen, die zich dagelijks inzetten om mensenlevens wereldwijd te redden en de levenskwaliteit te verbeteren.

Ook investeren we in oplossingen voor de zorg. We beleggen bijvoorbeeld in ondernemingen die proberen de zorg betaalbaar te houden. We zijn ervan overtuigd dat een betere toegang tot medicijnen leidt tot welvaartsgroei in ontwikkelingslanden, wat weer goed is voor de winstgevendheid van ondernemingen op de lange termijn.

Het mes snijdt aan twee kanten

Bedrijven in de gezondheidssector kunnen zorgen voor een fundamentele verandering. In landen waar alle gezinsleden moeten werken voor een toereikend gezinsinkomen, kunnen ziekten grote gevolgen hebben. Ziekten maken mensen (tijdelijk) arbeidsongeschikt, invalide of leiden tot vroegtijdig overlijden. Hierdoor komen veel mensen in arme landen vast te zitten in een uitzichtloze situatie. Dit probleem wordt groter, omdat naast infectieziekten ook niet-besmettelijke ziekten, zoals kanker, hart- en vaatziekten en diabetes, een steeds grotere last vormen.

Steeds meer ondernemingen zien hierin kansen door producten en diensten te leveren waarmee ze deze problemen helpen oplossen. Hiermee geven zij invulling aan hun maatschappelijke rol en tegelijk verhogen ze (op termijn) hun omzet en winstgevendheid.

PGGM probeert deze bewustwording te vergroten en ondernemingen te stimuleren actie te nemen, met name om ook niet-besmettelijke ziekten te helpen bestrijden. Wij zien dat ondernemingen in toenemende mate kansen benutten. Een aantal van de ondernemingen die wij deze zomer spraken, heeft inmiddels toegezegd aan de slag te gaan om de toegang tot medicijnen in arme landen te verbeteren. En daar zijn wij blij mee. Want een goede basisgezondheidszorg leidt tot welvaartsgroei en betere levens, zodat die 244 klassen in het basisonderwijs straks gevuld zijn met gezonde kinderen.

Lees hier meer over verantwoord beleggen.

Senior Advisor Responsible Investment

Geef uw reactie