Bewustwording van diversiteit is natuurlijk heel belangrijk

Eind 2015 ondertekende PGGM het Charter Diversiteit, een vrijwillige toezegging om diversiteit op de werkvloer te bevorderen. New Financial Magazine interviewde Astrid Romijn, Principal HR Beleid & Ontwikkeling over diversiteit en hoe PGGM hier in de praktijk mee omgaat.

Blog

PGGM

Geef uw reactie