Alex van der Laan

Senior Investment Manager

​ “Door te beleggen in oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, combineren we een gedegen financieel rendement met een positieve impact op onze maatschappij. Ik richt mij hierbij specifiek op het thema waterschaarste. Binnen dit thema beleggen wij voor onze deelnemers in ondernemingen die zich richten op o.a. drinkwatervoorziening, afvalwaterzuivering en waterbesparende technologieën.”

Mijn publicaties