Mevrouw prof. dr. A.J.M. Roobeek

Annemieke Roobeek is als hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. In dat kader doet zij internationaal onderzoek naar Innovation for Sustainability. Daarnaast is zij directeur-eigenaar van MeetingMoreMinds, een netwerkorganisatie die gespecialiseerd is in intercompany-networking en het opbouwen van ecosystemen rondom grote uitdagingen. Mevrouw Roobeek heeft een langjarige ervaring als bestuurder bij uiteenlopende ondernemingen en overheidsorganisaties. Zij heeft momenteel zitting in de Raad van Commissarissen van onder andere ABN-Amro, Abbott Health Care Products en KLM en is lid van de Raad van Eigenwijzen van CPI Governance.