Charles Kalshoven

Senior beleggingsstrateeg

Grote beleggingsbeslissingen nemen terwijl je de toekomst niet kent. Onze klanten hebben er voortdurend mee te maken. Die fundamentele onzekerheid lossen wij niet voor hen op. Wel helpen wij hen de portefeuille robuuster te maken door de impact van verschillende economische scenario’s te doordenken. Mijn achtergrond als hoofdeconoom van een bank en bij het scenarioteam van een olie en gasconcern helpen daarbij.

Mijn publicaties