Coöperatiebestuur


Het coöperatiebestuur is verantwoordelijk voor de identiteit, missie, visie en (financiële) beleidskaders van de coöperatie PGGM en legt hierover verantwoording af aan de ledenraad. De coöperatie is 100 procent aandeelhouder van PGGM N.V. Vanuit deze rol houdt het coöperatiebestuur zich op afstand en op hoofdlijnen bezig met de prestaties van de N.V. Het coöperatiebestuur bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en twaalf vertegenwoordigers van sociale partners die de coöperatie gezamenlijk hebben opgericht.
Van links naar rechts: Jan de Vries, Sybren Bangma, Wilna Wind, René Héman, Jet Bussemaker, Hans van den Wijngaard, Ellie van Soelen, Janny Hoeflak, Ria Stegehuis, Thea Roelofs.

< Terug naar de pagina Over PGGM

Voorzitter

Mevrouw dr. M. (Jet) Bussemaker

Leden

Mevrouw W. (Wilna) Wind (plv. voorzitter, FNV Zorg en Welzijn)
Mevrouw T.A.M. (Thea) Roelofs (secretaris, Sociaal Werk Nederland,
Jeugdzorg Nederland en Kinderopvang)
De heer drs. S.P. (Sybren) Bangma (GGZ Nederland)
De heer J.M. (John) Bos (ActiZ)
De heer R.A.C.L. (René) Héman, arts M&G, MBA (FBZ)*
Mevrouw A. (Janny) Hoeflak (FNV Zorg & Welzijn)
Mevrouw  C.H.W. (Ellie) van Soelen (NU ’91)
Mevrouw drs. F.H. (Ria) Stegehuis (VGN)
De heer J.M. (Jan) de Vries (CNV Connectief)
De heer mr. J.W.A.M. (Hans) van den Wijngaard (FNV Zorg & Welzijn)

* tijdelijke vervulling zetel FNV Zorg & Welzijn.

Vacant (NVZ)
Vacant (Actiz)

 


Heeft u een vraag?

Dina Aleman

Managing Director Legal

Ik ben geboren in Rotterdam, heb rechten gestudeerd aan de RU Leiden en een MBA behaald aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Sinds 15 januari 2019 ben ik werkzaam bij PGGM als directeur Legal en Corporate Secretaris. Tevens ben ik raad-plaatsvervanger bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam en toezichthouder bij de Stichting Oogfonds.

Hiervoor heb ik gewerkt als juridisch adviseur, bedrijfsjurist en als management consultant in de financiële sector. De afgelopen jaren was ik als partner bij KPMG onder meer eindverantwoordelijk voor de adviesdienstverlening in het verzekerings- en pensioensegment.

Mijn man en ik wonen in Hilversum en onze drie kinderen zijn inmiddels het huis uit. In mijn vrije tijd dans en sport ik graag en wandelen we in de natuur.