Coöperatiebestuur


Het coöperatiebestuur is verantwoordelijk voor de identiteit, missie, visie en (financiële) beleidskaders van de coöperatie PGGM en legt hierover verantwoording af aan de ledenraad. De coöperatie is 100 procent aandeelhouder van PGGM N.V. Vanuit deze rol houdt het coöperatiebestuur zich op afstand en op hoofdlijnen bezig met de prestaties van de N.V. Het coöperatiebestuur bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en twaalf vertegenwoordigers van sociale partners die de coöperatie gezamenlijk hebben opgericht.
Van links naar rechts: Jan de Vries, Sybren Bangma, Jacqueline Joppe, Wilna Wind, René Héman, Jet Bussemaker, Hans van den Wijngaard, Ellie van Soelen, Janny Hoeflak, Hans Helgers, Ria Stegehuis, Thea Roelofs. Niet op de foto: Kees Wolsen

< Terug naar de pagina Over PGGM

Voorzitter

Mevrouw dr. M. (Jet) Bussemaker

Leden

Mevrouw W. (Wilna) Wind (plv. voorzitter, FNV Zorg en Welzijn)
Mevrouw T.A.M. (Thea) Roelofs (secretaris, Sociaal Werk Nederland,
Jeugdzorg Nederland en Kinderopvang)
De heer drs. S.P. (Sybren) Bangma (GGZ Nederland)
De heer J.J.M. (Hans) Helgers (ActiZ)
De heer R.A.C.L. (René) Héman, arts M&G, MBA (FBZ)*
Mevrouw A. (Janny) Hoeflak (FNV Zorg & Welzijn)
Mevrouw J.J. (Jacqueline) Joppe (ActiZ)
Mevrouw  C.H.W. (Ellie) van Soelen (NU ’91)
Mevrouw drs. F.H. (Ria) Stegehuis (VGN)
De heer J.M. (Jan) de Vries (CNV Connectief)
De heer mr. J.W.A.M. (Hans) van den Wijngaard (FNV Zorg & Welzijn)
De heer drs. C.A. (Kees) Wolsen (NVZ)

* tijdelijke vervulling zetel FNV Zorg & Welzijn.


Heeft u een vraag?

Dina Aleman

Managing Director Legal

​-