Coöperatiebestuur


Het coöperatiebestuur is verantwoordelijk voor de identiteit, missie, visie en (financiële) beleidskaders van de coöperatie PGGM en legt hierover verantwoording af aan de ledenraad. De coöperatie is 100 procent aandeelhouder van PGGM N.V. Vanuit deze rol houdt het coöperatiebestuur zich op afstand en op hoofdlijnen bezig met de prestaties van de N.V. Het coöperatiebestuur bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en twaalf vertegenwoordigers van sociale partners die de coöperatie gezamenlijk hebben opgericht.
Van links naar rechts: Jan de Vries, Sybren Bangma, Jacqueline Joppe, Wilna Wind, René Héman, Jet Bussemaker, Hans van den Wijngaard, Ellie van Soelen, Janny Hoeflak, Hans Helgers, Ria Stegehuis, Thea Roelofs. Niet op de foto: Kees Wolsen

< Terug naar de pagina Over PGGM

Voorzitter

Mevrouw dr. M. (Jet) Bussemaker

Leden

Mevrouw W. (Wilna) Wind (plv. voorzitter, FNV Zorg en Welzijn)
Mevrouw T.A.M. (Thea) Roelofs (secretaris, Sociaal Werk Nederland,
Jeugdzorg Nederland en Kinderopvang)
De heer drs. S.P. (Sybren) Bangma (GGZ Nederland)
De heer J.J.M. (Hans) Helgers (ActiZ)
De heer R.A.C.L. (René) Héman, arts M&G, MBA (FBZ)*
Mevrouw A. (Janny) Hoeflak (FNV Zorg & Welzijn)
Mevrouw J.J. (Jacqueline) Joppe (ActiZ)
Mevrouw  C.H.W. (Ellie) van Soelen (NU ’91)
Mevrouw drs. F.H. (Ria) Stegehuis (VGN)
De heer J.M. (Jan) de Vries (CNV Connectief)
De heer mr. J.W.A.M. (Hans) van den Wijngaard (FNV Zorg & Welzijn)
De heer drs. C.A. (Kees) Wolsen (NVZ)

* tijdelijke vervulling zetel FNV Zorg & Welzijn.


Heeft u een vraag?

Ingrid Ernst-Wind

Managing Director Corporate Staf

i.ernst@pggm.nl 030 277 9293

"Ik ben onder meer verantwoordelijk voor de besluitvormingsprocessen binnen de coöperatie en de N.V. Dit betekent dat ik mij bezighoud met het sturen, begeleiden en bewaken van de kwaliteit en consistentie van de strategische besluitvorming van de toporganen van PGGM, waaronder het coöperatiebestuur, de ledenraad, het executive committee, de raad van commissarissen en de ondernemingsraad. Ik ben sinds 2000 werkzaam bij PGGM, daarvoor was ik arbeidsrechtjurist bij een vakbond. Ik vind een goede governance en intensief stakeholdermanagement belangrijk, ook voor PGGM. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Ik sport met veel plezier en breng graag tijd door in de natuur. "