Corporate Communicatie

PGGM

​Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze afdeling Corporate Communicatie via het e-mailadres woordvoering@pggm.nl, of kijk op de pagina Pers​.

Contactgegevens

woordvoering@pggm.nl

Mijn publicaties

  1. Marek van Genderen beste beleggingsprofessional bij Extel Awards

   Marek Troszczynski van Genderen, Senior Investment Manager bij PGGM, is door professionele beleggers uitgeroepen tot beste individuele beleggingsprofessional in Nederland. Hij werd voor de tweede keer op rij nummer 1 bij de Extel Awards, ook wel de Oscaruitreiking voor de financiële wereld genoemd.

   Datum
  2. Jan Tamerus wint Gouden Pensioen Pro Award

   ​Op 6 juni vond het Pensioen Pro Jaarcongres & Awards plaats in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Jan Tamerus, Master Actuariaat & ALM PGGM, is winnaar geworden in de categorie ‘uitzonderlijke bijdrage aan de sector’.

   Datum
  3. Impact Investment Initiative: Het event voor beleggers, banken en bedrijfsleven

   Beleggen voor een duurzame wereld een ontwikkeling waar beleggers, banken en bedrijven niet meer omheen kunnen. Hoe kunnen deze partijen – ieder vanuit de eigen kracht – samen écht bijdragen aan een tastbaar betere wereld?

   Datum
  4. Zzp Congres: Gaat er dan toch iets gebeuren met het pensioen van de zzp’er?

   ​Het pensioen van zelfstandigen is een belangrijk onderwerp in de discussie over de inrichting van een toekomstbestendig pensioenstelsel. In de laatste decennia is de arbeidsmarkt veranderd en is het aantal zzp’ers sterk gestegen. Zzp’ers bouwen minder pensioen op dan werknemers wat individuele en maatschappelijke gevolgen heeft.

   Datum
  5. PGGM/VU-congres: ‘Pensioen voor zzp’ers’

   ​Op vrijdag 25 november organiseren PGGM en de Vrije Universiteit Amsterdam het congres; 'Pensioen voor ZZP'ers'. Onder leiding van dagvoorzitter Diana Matroos komen verschillende pensioen thema's aan de orde. Laat u inspireren en praat mee over een van de grootste uitdagingen om te komen tot een nieuw pensioenstelsel het pensioen van zzp’ers.

   Datum
  6. PGGM wint Securitisation Award 2016

   ​PGGM heeft donderdag 22 april de Securitisation Award 2016 in de wacht gesleept, een prijs uitgeloofd door opleidingsinstituut IIR. De award werd uitgereikt ‘voor een prestatie of transactie, initiatief of organisatie die de (Nederlandse) securitisatiemarkt in 2016 in hoge mate verrijkt of positief beïnvloed heeft’. Mede-genomineerden voor deze prijs waren NN en Banco Santander.

   Datum
  1. Ronde Tafel over Insurance Linked Securities

   ​Het magazine Financial Investigator organiseerde een Ronde Tafel over Insurance Linked Securities met een aantal experts op dat terrein. PGGM’s Eveline Takken-Somers, sinds 2012 hoofd van de afdeling Insurance Linked Investments, zat ook aan tafel en discussieerde mee.

   Datum
  2. PGGM voert Londense vastgoedbeleggingen op

   PGGM sluit joint venture met L&G voor vastgoedbeleggingen in de Britse hoofdstad, schrijft het Financieele Dagblad.

   Datum
  3. Actief vermogensbeheer bij extreem lage rente

   ​De econoom Lex Hoogduin stelt dat de lage rente pensioenbeleggers ‘lui’ maakt. Han van der Hoorn reageert in Pensioen Pro hij denkt dat de lage rente weliswaar de investeringen schaadt, maar hij ziet tegelijkertijd meer actief vermogensbeheer bij PGGM, zeker in private markten.

   Datum
  4. Waarom infrabeleggingen goed bij pensioenfondsen passen

   PGGM wil het percentage beleggingen in infrastructuur flink opvijzelen. ‘De projecten hebben een looptijd van 25 jaar en een vergoeding gekoppeld aan de inflatie. Dat past goed bij onze klanten’, zegt Henk Huizing van PGGM in een interview met FD Pensioen Pro.

   Datum
  5. PGGM en BAM bouwen hun joint venture uit

   Pensioenbelegger PGGM en bouwmaatschappij BAM breiden hun succesvolle joint venture, gericht op het realiseren van publiek-private projecten, verder uit. Met een nieuwe kapitaalinjectie is de joint venture klaar om nieuwe opdrachten binnen te halen in Nederland en omringende landen.

   Datum
  6. Verantwoord beleggen is niet een aparte categorie

   Behandel verantwoord beleggen niet als een aparte beleggingscategorie, maar als onderdeel van je strategie. Dat zei Wouter Koelewijn tijdens het Global Impact Network Investor Forum in London.

   Datum
  1. Decarbonisation Pathways for Real Estate Available for Public Consultation

   ​Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) announces the public release of decarbonisation pathways for the global real estate sector and the finalization of the tool to identify and manage transition risks for individual assets.

   Datum
  2. Alecta and PGGM agree co-investment in Credit Risk Sharing

   ​Today Alecta the SEK 900 billion Swedish pension fund and PGGM the EUR 252 billion asset manager for Dutch pension funds announce they have signed a unique co-investment agreement to invest in credit risk sharing transactions.

   Datum
  3. Breng de ziel terug in de pensioenfondsen!

   ​Bundel van pensioen-auteurs stelt een goed pensioen organiseert solidariteit in een fundamenteel onzekere wereld

   Datum
  4. PGGM belegt 20 miljoen euro in Noordse Corona-obligatie

   ​Pensioenbelegger PGGM heeft namens Pensioenfonds Zorg en Welzijn 20 miljoen euro belegd in een obligatie van de Nordic Investment Bank (Scandinavische investeringsbank, NIB). De NIB is de ontwikkelingsbank met AAA-kredietstatus van Scandinavische en Baltische staten.

   Datum
  5. Eloy Lindeijer verlaat PGGM na negen jaar als Chief Investment Management

   ​Chief Investment Management Eloy Lindeijer zal per 1 oktober 2020 zijn functie bij PGGM Vermogensbeheer neerleggen. Hij heeft dan negen jaar leiding gegeven aan het vermogensbeheer bij pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM.

   Datum
  6. EU Expert Groep voor Duurzame Financiering publiceert de taxonomie

   Vandaag publiceert de Europese Expert Groep voor Duurzame Financiering haar rapporten voor een Europese taxonomie en een Europese standaard voor groene obligaties. De werkgroep, bestaande uit 35 experts uit de hele EU, publiceerde eerder adviezen voor niet-financiële rapportage en klimaatgerelateerde benchmarks.

   Datum
  1. Position Paper: Sustainable Tax

   ​In een position paper 'Sustainable Tax' geeft PGGM VB aan wat maatschappelijk verantwoord fiscaal gedrag voor haar als vermogensbeheerder betekent.

   Datum
  2. De rol van geld in de transitie naar een meer circulaire economie

   ​De kern van de strategie van PGGM is de ambitie van haar pensioenfondsklanten waarmaken, ten behoeven van hun deelnemers.

   Datum
  3. Position Paper ‘Het Nieuwe Actief’: actief versus passief opnieuw beschouwd

   ​In een position paper 'Het nieuwe Actief' hebben Bob Rädecker en Hans Op ’t Veld uitgewerkt welke elementen belangrijk zijn in de afweging tussen actief en passief beheer. Ze komen tot de conclusie dat het klassieke actieve en passieve denken niet volstaat om tot een robuuste uitvoering van de beleggingsportefeuille te komen en roepen op tot het meer genuanceerd denken over het onderwerp. Concreet houdt dit in dat institutionele beleggers voor elke beleggingscategorie kritisch moeten kijken welke elementen leiden tot een verstandige uitvoering passend bij de doelstellingen van de belegger en op basis daarvan de mate van activiteit vast te stellen.

   Datum
  4. Response to call for evidence regarding the EU regulatory framework for Financial Services

   ​Aan het einde van september vorig jaar publiceerde de Europese Commissie een actieplan voor het realiseren van een Kapitaalmarkt Unie. De Europese Commissie ondernam als onderdeel van het actieplan een uitgebreide inventarisatie van voorbeelden en bewijs om vast te stellen waar het nieuwe EU-regelgevingskader voor financiële diensten niet goed functioneert en waar we onbedoelde gevolgen zien.

   Datum
  5. Position paper: inzetten pensioenvermogen om klimaatverandering te beperken

   ​Samen met de Deense pensioenuitvoerder PKA verzoekt PGGM regeringen kritisch te kijken naar beleid en regelgeving die investeringen in duurzame groei blokkeren.

   Datum
  6. Position paper: simpele synthetische securitisaties

   In het position paper 'Simple synthetic securitisation' licht PGGM haar positie op synthetische securitisaties nader toe. We lichten toe waarom we hier in investeren, wat onze investeringsfilosofie is en hoe we als professionele partij omgaan met de risico’s zoals die inherent zijn bij het werken met securitisaties.

   Datum
  1. PGGM ondersteunt Whapp in deze coronacrisis

   ​In deze tijd van coronacrisis en de noodzaak hulp te bieden aan de medemens, ondersteunt PGGM de app Whapp. Met Whapp heb je een app die hulpaanbieders en hulpvragers aan elkaar koppelt.

   Datum
  2. PGGM-maatregelen voor ongestoorde dienstverlening

   ​Pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM heeft vergaande maatregelen getroffen om haar dienstverlening gedurende de corona-pandemie onverminderd voort te kunnen zetten. Daarbij staan het waarborgen van de volksgezondheid en het continueren van alle bedrijfskritische processen ten behoeve van klanten en hun deelnemers centraal.

   Datum
  3. Jaarverslag PGGM NV gepubliceerd

   ​Jaarverslag PGGM NV gepubliceerd

   Datum
  4. PGGM statement on tar sand investments

   ​PGGM has sympathy for the Greenpeace campaign against the construction of pipelines which will be used for transportation of tar sand oil. As a pension fund manager we share the ambition to make the world more sustainable and move towards a carbon free economy.

   Datum
  5. Stemverklaring PGGM resolutie Follow This Shell-AVA

   PGGM heeft zich onthouden van stemming bij de resolutie van Follow This op de aandeelhoudersvergadering van Shell op 22 mei 2018.

   Datum
  6. Statement PGGM bij aandeelhoudersvergadering Shell

   ​Op 23 mei heeft PGGM op de aandeelhoudersvergadering van Shell gesproken en gestemd. Hieronder vindt u een verkorte weergave van de oproep die we daar aan de onderneming hebben gedaan namens onze klanten, waaronder Pensioenfonds Zorg en Welzijn

   Datum
  1. PGGM voor een waardevolle toekomst

   Een goed pensioen heeft meer om het lijf dan financiën die op orde zijn. Vanuit PGGM willen we niet alleen een steentje bijdragen, we willen er echt aan trekken om dit te helpen realiseren.

   Datum
  2. PGGM & duurzaamheid

   Duurzaamheid is voor PGGM niet alleen ''groen denken''. Het is respect voor mens en omgeving, bijdragen aan de kwaliteit van het leven en verantwoord ondernemen.

   Datum
  3. PGGM & visie op pensioen

   Maak kennis met de PGGM-visie op pensioen!

   Datum