Dick Boeijen

Expert balansrisicomanager

"Sinds 2002 ben ik in dienst bij PGGM, in verschillende actuariële functies. Mijn achtergrond is een studie wiskunde aan de TU Eindhoven en Actuariële Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds een aantal jaar ben ik bij PGGM vooral nauw betrokken bij de discussie over de houdbaarheid van het Nederlandse pensioencontract."

Contactgegevens

d.boeijen@pggm.nl (06) 12 54 31 25

Mijn publicaties

  1. Een extra argument voor invaren

   Invaren van de bestaande pensioenopbouw in het nieuwe pensioencontract kan het compensatievraagstuk bij het afschaffen van de doorsnee-opbouw verzachten, schrijven Dick Boeijen en Niels Kortleve.

   Datum
  2. Overstappen naar de ‘EIOPA UFR’?

   ​Dick Boeijen en Lars Koopman analyseren de werking van de EIOPA UFR in het kader van een nieuw pensioenstelsel.

   Datum
  3. Hoe werkt EIOPA’s UFR-methodiek?

   ​Op 30 mei publiceerde De Telegraaf een tekst met daarin een concept-akkoord over de toekomst van ons pensioenstelsel. In die tekst wordt gesproken over een mogelijke aanpassing in de rekenrente. De actuele marktrente blijft het uitgangspunt, maar de rekenrente voor (zeer) lange looptijden, ofwel de Ultimate Forward Rate (UFR), wordt aangepast. In plaats van de huidige DNB UFR zou de EIOPA UFR overwogen kunnen worden, stellen de sociale partners in het concept-akkoord. Op 17 mei, tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer naar aanleiding van de evaluatie van het FTK, hintten sommige sprekers daar ook al op. Genoeg reden dus om te onderzoeken hoe deze EIOPA UFR eigenlijk werkt.

   Datum
  4. Degressief én progressief: een onmogelijke combi

   ​De discussie rond het nieuwe pensioenstelsel laait op, zeker sinds het verschijnen van het regeerakkoord van Rutte III. We moeten er voor waken dat we deze discussie niet voeren op basis van misverstanden, meent Dick Boeijen.

   Datum
  5. De kracht van het Nederlandse pensioenstelsel

   ​Bij het ontwerpen van een nieuw pensioenstelsel is het goed om stil te staan bij een belangrijke kwaliteit van het huidige systeem de kracht van collectiviteit. Het collectief beleggen van ons pensioenkapitaal levert hoge rendementen tegen lage kosten. En daarmee een hoger pensioen.

   Datum
  6. Een hoopgevende middag

   ​Op 1 december organiseerde Netspar een kennisbijeenkomst over pensioen, rondom het thema ‘kiezen of delen’. Dick Boeijen geeft een kort verslag van een hoopgevende middag.

   Datum
  1. Drie voorwaarden aan nieuw pensioenstelsel

   ​Een houdbaar pensioenstelsel moet voldoen aan drie belangrijke voorwaarden, schrijven Jan Tamérus en Dick Boeijen in Pensioen Bestuur & Management.

   Datum
  2. Wordt de premieovereenkomst gemeengoed?

   ​Het pensioenstelsel is continu in beweging. Een markt die uiteindelijk wordt gedomineerd door de premieovereenkomst is een waarschijnlijk toekomstscenario. Belangrijke vraag binnen dat scenario zal de pensioenwereld geleidelijk die kant opgaan, of juist via een 'big bang'?

   Datum
  3. Persoonlijk pensioenvermogen, collectieve risicodeling – enkele varianten

   In de zoektocht naar een nieuw pensioenstelsel lijkt er steeds meer draagvlak voor premieovereenkomsten in de vorm van persoonlijk pensioenvermogen met vormen van collectieve risicodeling, schrijven Dick Boeijen, Jan Tamérus (PGGM) en Peter Gortzak (APG) in Pensioen, Bestuur & Management.

   Datum
  4. Tijd voor de vlucht vooruit

   Hoe komen we tot een pensioenproduct dat past bij de eenentwintigste eeuw? Bij het antwoord moet niet de technische invulling uitgangspunt zijn, maar de fundamentele vraag of we in Nederland de vlucht vooruit willen en durven maken.

   Datum
  5. Het beste van twee werelden in één pensioen

   Wat is nu beter een Defined Benefit- of een Defined Contribution-pensioen? Laten we het beste van die twee werelden combineren, zeggen Dick Boeijen en Mark Brussen van PGGM. In Pensioen Magazine rekenen ze voor, dat dat heel goed kan uitpakken voor deelnemers.

   Datum
  6. 'Stap over op kapitaalopbouw'

   ​“Waarom maken we in Nederland geen pensioensysteem met kapitaalopbouw met de mogelijkheid van collectieve risicodeling?” Dat vroeg actuaris Dick Boeijen, werkzaam bij PGGM, zich af op de Netspar-bijeenkomst over de toekomst van het pensioenstelsel.

   Datum