.

Een goede stap naar een kleinere voetafdruk

​Sinds 2011 brengt PGGM haar eigen CO2-verbruik in kaart. In 2012 zijn we gestart met het publiceren van onze ecologische voetafdruk. Deze voetafdruk geeft inzicht in ons CO2-verbruik en is onderdeel van onze jaarverslaggeving. De nieuwe voetafdruk over 2016 geeft een mooi resultaat: de CO2-uitstoot is gedaald ten opzichte van 2015.

Blog

CO2 uitstoot PGGM over de afgelopen jaren


Auto

Het grootste deel van ons CO2-verbruik wordt veroorzaakt door mobiliteit, en in het bijzonder door ons autogebruik. De CO2-uitstoot is opgebouwd uit het brandstofverbruik van onze leaserijders, het woon-werkverkeer van alle overige medewerkers van PGGM en de gedeclareerde kilometers. De CO2-uitstoot van het autogebruik is het afgelopen jaar met 3% gestegen.

PGGM zoekt actief naar mogelijkheden om schonere vormen van mobiliteit aantrekkelijker te maken en stimuleert het gebruik van schonere auto’s. Zo blijven we bijvoorbeeld doorgaan met het laten dalen van de maximale CO2 grens van lease auto's en bieden we via private lease schone auto's aan.

Vliegen

Onze uitstoot als gevolg van onze vliegreizen is aanzienlijk gedaald (33% t.o.v. 2015). Dit mooie resultaat vraagt echter wel om nuancering. Het aantal vliegkilometers is nagenoeg hetzelfde gebleven. Er wordt toch een daling gerealiseerd doordat we minder korte (relatief vervuilender) vluchten hebben gevlogen. Conform aangepast beleid is het niet meer toegestaan te vliegen op korte afstanden (Parijs, Frankfurt, Hamburg). Het is goed om te zien dat deze maatregel ook daadwerkelijk vruchten afwerpt.

De daling is ook deels het gevolg van de aanpassing van de omrekenfactor. Hierdoor is het vliegen 10,9% schoner geworden, zonder dat daar een gedragsverandering aan ten grondslag heeft gelegen. Ondanks deze daling is er nog steeds een mooie reductie bereikt.

Papier

Er is in 2016 een daling te zien in het papierverbruik (26% t.o.v. 2015). De verdere digitalisering van de pensioencommunicatie is de grote drijvende kracht hierachter.

Ambitie

In 2020 wil PGGM voetafdruk met 30% hebben verlaagd ten opzichte van 2015. Dit dat is een reductie van ruim 1.800 ton CO2 in het jaar 2020. Een stevige ambitie.

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op duurzaamheid@pggm.nl

Zie ook de 'CO2 voetafdruk 2016' (pdf)

.

Geef uw reactie