Frido Kraanen

Directeur Coöperatie en Duurzaamheid

​"Ik doe mijn werk voor mensen. Mensen in de zorg of welzijn hebben bij mij een streepje voor. Ze zijn de steun en hulp voor anderen tijdens de meest kwetsbare en angstige momenten en bepalen daarmee voor een groot deel de kwaliteit van onze samenleving. Alles wat ik doe, moet hen helpen!"

Mijn publicaties

  1. Alleen met vitale werknemers wordt 'zorg-implosie' voorkomen

   ​De zorgsector produceert alarmerende arbeidsmarktcijfers het aantal vacatures neemt zo snel toe dat wachtlijsten onvermijdelijk zijn. Daarmee komt de beschikbaarheid van zorg op het spel te staan.

   Datum
  2. Lineaire economie is onverantwoord riskant

   Waarom we niet om circulair heen kunnen. In toenemende mate komen overheden en bedrijven er achter dat de grondstoffen die we nodig hebben voor onze producten niet oneindig zijn. De toegang tot grondstoffen staat onder druk, onder meer door de aanstaande, exponentiele stijging van consumptie door de fors stijgende middenklasse wereldwijd. De huidige economische realiteit is lineair van aard, wat risico's met zich mee brengt.

   Datum
  3. Gelijk speelveld helpt beweging naar circulariteit

   ​Er moet een gelijk speelveld ontstaan voor lineair en circulair ondernemen, betoogt Frido Kraanen bij een Ronde Tafelbijeenkomst van de Tweede Kamer.

   Datum
  4. Wendbaarheid zit in hoe je je organiseert

   ​​Als er iets de moderne tijd tekent, is het dat ontwikkelingen steeds sneller gaan, de omgeving steeds complexer wordt en transparantie groter is dan ooit. Dat heeft effect op mensen, op ondernemen en op hoe je dingen organiseert. Om succesvol te zijn, en te blijven, moeten organisaties sneller kunnen reageren op de veranderende buitenwereld ze moeten wendbaarder worden. Organisaties die statisch zijn en niet mee gaan in deze ontwikkeling, verliezen snel relevantie. Ook PGGM wordt hiermee geconfronteerd.

   Datum
  5. Winst gaat niet alleen over euro's

   ​Dat de invloed van geld verder gaat dan het maken van rendement, weten we al lang. De vraag hoe we de kracht van beleggers –het steunen van financieel goede plannen en bedrijven- kunnen inzetten om maatschappelijke vraagstukken mee te helpen oplossen. Op 18 juni jl kwamen vijftig experts bij elkaar om te praten hoe je maatschappelijk en financieel rendement hand in hand kunnen laten gaan, georganiseerd door PGGM en EY.

   Datum
  6. Met onze Maatschappelijke Agenda verrijken we pensioen

   ​Als je mensen vraagt hoe ze hun oude dag graag zien, dan noemen ze eerst gezondheid en vitaliteit, een leefbare buurt en een passend huis, en een actief leven omringd door andere mensen. En ook dat ze voldoende middelen hebben om hun huidige leven voort te zetten.

   Datum
  1. Waarom PGGM de strijd tegen dementie steunt

   ​Als maatschappelijke partner van Alzheimer Nederland en lid van het Deltaplan Dementie ondersteunt PGGM heel bewust de strijd tegen dementie. Op de website van het Deltaplan Dementie leggen Else Bos en Frido Kraanen uit waarom.

   Datum
  2. PGGM in de Circular Economy 100

   PGGM wil vanuit de financiële wereld bijdragen aan de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Omdat samenwerking hierbij van groot belang is, zijn we lid geworden van de Circular Economy 100 van de Ellen MacArthur Foundation.

   Datum
  3. 'Stress mantelzorger groeit sneller dan verwacht'

   Mantelzorgers voelen de stress groeien, blijkt uit onderzoek van PGGM onder de leden van PGGM&CO. "Het is belangrijk dat dit op de werkvloer bespreekbaar is", zegt PGGM's directeur coöperatie en duurzaamheid Frido Kraanen in een interview met dagblad Trouw.

   Datum
  4. Wat is jouw innovatieve idee voor de zorg?

   PGGM zet zich in voor een waardevolle toekomst, een toekomst waarin op de huidige vergrijzingsvraagstukken een goed antwoord is gevonden. Om daar aan bij te dragen ondersteunen we iedereen die een innovatief idee heeft voor de zorg, en dat idee wil presenteren op TEDxBinnenhof op 31 maart 2014. Aanmelden kan tot medio oktober 2013.

   Datum
  5. Met WeHelpen.nl naar een zorgzame samenleving

   ​Als iemand zorg nodig heeft, is het steeds minder vanzelfsprekend dat de overheid die organiseert. We moeten toe naar een zorgzamere samenleving, waarin mensen elkaar helpen, stelt PGGM's directeur Coöperatie en Duurzaamheid Frido Kraanen.

   Datum
  6. Zo helpen we mee aan een zorgzame samenleving

   Ons zorgstelsel heeft wereldfaam, maar door de vergrijzing ziet de overheid zich gedwongen meer zorgtaken over te laten aan burgers. In het Amerikaanse tijdschrift AARP The Journal legt directeur Coöperatie en Duurzaamheid Frido Kraanen uit hoe PGGM met WeHelpen wil bijdragen aan de overgang naar een zorgzame samenleving.

   Datum