Ido de Geus

Ido de Geus

Head of Fixed Income

"De wereld rond het beheer van pensioenvermogen is continu aan verandering onderhevig. Of het nu gaat om de splitsing tussen beleid en uitvoering, de multiclient strategie, de kredietcrisis of nieuwe wet- en regelgeving. Ik zie het als een persoonlijke uitdaging om al deze veranderingen op een slimme manier op te vangen in de beleggingsportefeuilles van onze klanten. Zonder dat dit ten koste gaat van het rendement."

Contactgegevens

i.de.geus@pggm.nl (030) 277 95 37

Mijn publicaties

  1. De vrijstelling van pensioenfondsen onder EMIR: geen optimale oplossing

   ​Een uitvloeisel van de Basel III / CRDIV verordening is dat banken in feite geen non-cash onderpand meer accepteren. Hierdoor worden pensioenfondsen, die derivaten gebruiken om renterisico's af te dekken, geconfronteerd met een toenemende vraag naar kasgeld om aan hun onderpand verplichtingen te kunnen voldoen.

   Datum
  2. Zijn wij crisisproof?

   ​PGGM organiseerde eind mei een Pensioendialoog voor en met pensioenfondsbestuurders. Centraal stond de vraag “Zijn wij voorbereid op een mogelijk nieuwe crisis op de financiële markten?” De bestuurders gingen zelf aan de slag met een ‘APK-checklist’

   Datum
  1. Derivaten: haat of liefde?

   ​Als het gaat om het aan banden leggen van derivaten worden pensioenfondsen door de Europese Comissie op één hoop gegooid met hedge funds, banken, commerciële beleggers en verzekeraars. Dat is onterecht, meent Ido de Geus.

   Datum
  2. Zo voldoe je altijd op tijd aan je verplichtingen

   ​De margeverplichtingen van pensioenfondsen worden de laatste tijd flink opgeschroefd door Nederlandse en Europese regels. Inmiddels moet een gemiddeld fonds ruwweg een derde van zijn activa aanhouden als onderpand, schat PGGM's Ido de Geus in. En dan nog staat ze heel wat te doen om op het juiste moment aan hun verplichtingen te kunnen voldoen.

   Datum
  3. Lessen in risicomanagement

   ​De belangrijkste les van de crisis? Dat de wereld niet in scenario’s en modellen is te vatten. Hoe je daar als riskmanager mee omgaat? Ido de Geus en Arjen Pasma over risicomanagement in het Financieele Dagblad.

   Datum
  4. Hoe PGGM voorop loopt in risk management

   PGGM heeft afgelopen jaren grote stappen gezet en risk management integraal onderdeel van de organisatie gemaakt. Het Britse Risk Magazine riep PGGM daarom dit jaar uit tot Risk manager van het jaar in de categorie Pensioen, en interviewde de verantwoordelijken - Arjen Pasma en Ido de Geus - over hun beleid.

   Datum