Jan Tamerus

Master Actuariaat & ALM

"Al sinds mijn studie ben ik geraakt door ons pensioensysteem met collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling als pijlers. Dat betaalbaar overeind houden is een permanente uitdaging voor mij. Dat te doen voor werkers in de zorg motiveert mij nog eens extra."

Contactgegevens

j.tamerus@pggm.nl (030) 277 99 69

Mijn publicaties

  1. Wat doet u met mijn geld?

   ​Een nieuw pensioencontract maakt het gemakkelijker beleggingen in dienst te stellen van de samenleving, verwacht Jan Tamerus.

   Datum
  2. Marktdenken vreet ons pensioen aan

   ​Herman Tjeenk Willink schrijft in zijn boekje ‘Groter denken, kleiner doen’ hoe de betonrot van de marktwerking de publieke sector aanvreet. Ook ons pensioen is verkwanseld aan de markt, vindt Jan Tamerus. Deze column verscheen eerder in Pensioen Pro Magazine.

   Datum
  3. Het wordt de vakbeweging ook niet gemakkelijk gemaakt

   ​De vakbeweging krijgt geregeld de zwarte piet toegewezen voor het moeizame overleg over een nieuw pensioenstelsel. Dat is volgens Jan Tamerus niet terecht. Hij schreef er deze column over in Pensioen Pro.

   Datum
  4. Rekenrente, het kan anders!

   ​Er is veel discussie over de rekenrente. Hoe komt dat? En kan het anders?

   Datum
  5. Jan Tamerus adviseert Tweede Kamer over toekomst pensioenstelsel

   ​Op maandag 23 november organiseerde de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de toekomst van het pensioenstelsel. Jan Tamerus was één van de genodigden die de Tweede Kamerleden mocht adviseren.

   Datum
  1. Drie voorwaarden aan nieuw pensioenstelsel

   ​Een houdbaar pensioenstelsel moet voldoen aan drie belangrijke voorwaarden, schrijven Jan Tamérus en Dick Boeijen in Pensioen Bestuur & Management.

   Datum
  2. Wantrouwen belemmert aanpassing pensioenstelsel

   Het Nederlandse pensioenstelsel staat onder druk en vraagt om modernisering. ​De rentes staan al langere tijd historisch laag en mensen worden steeds ouder. Ook de arbeidsmarkt is veranderd. Er moeten keuzes gemaakt worden over ons pensioen. Hoe willen we het pensioenstelsel inrichten en tegen welke problemen lopen we aan?

   Datum
  3. Er staat veel op het spel

   “Er staat veel op het spel.” Dat is de laatste zin van het opiniestuk van Jan Tamerus in FD Pensioen van 21 oktober 2015. Tamerus doelt dan op de discussie momenteel in de pensioenwereld over het verminderen van buffers. Collectieve buffers zijn een krachtig instrument om beleggingsrisico’s te delen tussen generaties, zegt Tamerus in zijn artikel, ze dempen schokken en ze voorkomen pech- en gelukgeneraties.

   Datum
  4. Zo verlaat je het doorsneestelsel snel en zorgvuldig

   ​Afschaffing van de doorsneesystematiek zorgt voor een impliciete schuld. Breng deze doorsneeschuld onder bij een entiteit buiten het pensioenfonds, stelt PGGM's master-actuaris Jan Tamerus voor. Dat maakt een snelle en toch evenwichtige overgang naar een nieuw regime mogelijk.

   Datum
  5. Persoonlijk pensioenvermogen, collectieve risicodeling – enkele varianten

   In de zoektocht naar een nieuw pensioenstelsel lijkt er steeds meer draagvlak voor premieovereenkomsten in de vorm van persoonlijk pensioenvermogen met vormen van collectieve risicodeling, schrijven Dick Boeijen, Jan Tamérus (PGGM) en Peter Gortzak (APG) in Pensioen, Bestuur & Management.

   Datum
  6. Bouw op deze fundamenten een nieuw pensioenhuis

   Een nieuw en eigentijds pensioenhuis is noodzakelijk. Eerdere verbouwingen zijn echter mislukt, vindt PGGM's master-actuaris Jan Tamerus. Hij komt in een recent verschenen artikel met voorstellen voor een nieuw fundament. Centraal daarin staat een verplicht pensioen voor alle werkenden, op basis van vermogensopbouw.

   Datum