Marcel Jeucken

-

​Heeft PGGM per 1 november 2017 verlaten.

Contactgegevens

  1. SDG-impact: naar gemeenschappelijke indicatoren

   ​PGGM en andere Nederlandse financiële instellingen en bedrijven stellen een aantal indicatoren voor om hun bijdrage aan de werelddoelen van de Verenigde Naties te meten.

   Datum
  2. Een goede stap naar betere governance cultuur in VS

   ​Grote Amerikaanse beleggers scharen zich achter een aantal principes die zullen bijdragen aan een gezondere cultuur van corporate governance in de VS.

   Datum
  3. Naar een acceptabel beloningsbeleid

   ​Een visie op beloningsbeleid veronderstelt ook een opvatting over de omvang van beloningen, vindt Marcel Jeucken.

   Datum
  4. PGGM wil meer eenvoud bij beleggen in Europa

   ​PGGM belegt voor klanten in beursgenoteerde ondernemingen in heel Europa, maar verschillende regels per land maken dat niet altijd even makkelijk. De komst van een nieuwe Europese aandeelhoudersrichtlijn, de Shareholder Rights Directive, moet hier verandering in brengen én de betrokkenheid van aandeelhouders vergroten.

   Datum
  5. PGGM meet maatschappelijke impact van beleggingen

   ​Beleggen voor goed financieel rendement, en tegelijk bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de wereld? Om doeltreffend te zijn, moet ook het maatschappelijke effect van een belegging worden gemeten. Dat doet PGGM nu.

   Datum
  1. Energietransitie: nu actie!

   Dit is het moment om in te spelen op de energietransitie door uit besmette bedrijven te stappen, vindt pensioenbeheerder PGGM. 'Als je als eerste deze aandelen verkoopt, kun je je inleg nog volledig terugkrijgen.'

   Datum
  2. Impact investment: concrete problemen oplossen

   ​De belangstelling voor impact beleggingen groeit, maar er moeten investeringsmogelijkheden komen met voldoende schaalgrootte, legt Marcel Jeucken uit in De Volkskrant.

   Datum
  3. Pensioenkapitaal moet niet volgen, maar sturen

   Grote beleggers moeten ook kijken naar de impact van hun eigen handelen op de stabiliteit van financiële markten en op de reële economie. Pensioenkapitaal is niet volgend, het is sturend. Dat zegt Marcel Jeucken, PGGM's managing director responsible investment in een interview met Financial Investigator.

   Datum
  4. Stappen zetten in lange termijnbeleggen

   ​In het vormgeven van een lange termijn beleggingsstrategie staat duurzaamheid centraal. "Het pensioen dat we krijgen is meer waard in een wereld waar je ook van kunt genieten", zeggen Ruulke Bagijn en Marcel Jeucken in een interview met Top1000funds.com.

   Datum
  5. PGGM meet effecten van duurzame beleggingen

   Wat is de toegevoegde waarde van verantwoord beleggen? Om dit zichtbaar te maken heeft PGGM in samenwerking met het Erasmus Centre for Strategie Philanthropy een scorekaart ontwikkeld voor het maatschappelijke effect van de gerichte ESG-beleggingen. Zowel het positieve als het negatieve effect wordt per fonds bekeken en meegewogen in de impactmeting. PGGM ziet zo gemakkelijker waar verbeterpunten liggen.

   Datum