Marcel Mulleners

Senior Investment Manager

​Als Investment Manager Fixed Income houd ik me bezig met de vastrentende beleggingen voor onze klanten. Beleggingen in vastrentende waarden vormen een veilig anker binnen de brede beleggingsmix, maar zijn ook nodig voor balansmanagement en liquiditeit. Mijn ambitie bestaat uit het zo goed mogelijk combineren van deze doelen in het portefeuillebeheer in een omgeving die constant aan verandering onderhevig is.

Mijn publicaties