Marianne van Gelder

Pensioenjurist

​"Ik werk sinds 1994 bij PGGM en ben alleen maar enthousiaster geworden over het onderwerp pensioen. Met de ervaring die ik door de jaren heb opgedaan overzie ik het pensioenterrein zowel in de breedte als in de diepte. Het pensioenvak is in jaren niet zo spannend geweest op juridisch en beleidsmatig vlak. Het is mooi en inspirerend om daar een concrete bijdrage aan te mogen leveren."

  1. Individueel versus collectief belang: wie heeft er voorrang?

   ​Emmie Lewin en Marianne van Gelder geven in het tijdschrift Pensioen & Praktijk Mei 2019 een heldere aanbeveling over hoe te handelen bij collectieve waardeoverdrachten of andere collectieve wijzigingen. Heeft het individu voorrang, of het collectief? In deze blog een korte weergave van het artikel.

   Datum
  2. Individueel bezwaarrecht versus collectief belang

   ​Ook als sociale partners een pensioenregeling collectief wijzigen, eist de wet individuele instemming als de wijziging ook consequenties heeft voor het opgebouwde pensioen.Marianne van Gelder en Emmie Lewin betogen in het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken van april 2017 dat dat eigenlijk helemaal niet zo logisch is.

   Datum
  3. Oplossing pensioenproblemen zit in het combineren van “best of both worlds”

   Helder is dat het huidige pensioenstelsel hoe dan ook gaat veranderen. Terecht denk ik. Maar pensioen is in ons land een “heilig huisje” en verandering roept weerstand op. Tegelijkertijd zijn er partijen voor wie de verandering niet snel genoeg kan worden ingezet. Een weerbarstig dossier dus.

   Datum
  4. Pensioencommunicatie: met minder regels meer bereiken?

   ​Pensioendeelnemers hebben het recht om te weten waar ze aan toe zijn. Maar het valt nog niet mee om op het juiste moment en goed gedoseerd informatie te verstrekken die voor iedereen begrijpelijk is. Een nieuwe wet Pensioencommunicatie moet daar verbetering in brengen. PGGM zet op een rijtje wat er verandert als de wet op 1 januari van kracht wordt.

   Datum
  5. Wat moeten we met het doorsneesysteem?

   ​Nu betaalt iedereen eenzelfde premie voor een vergelijkbaar pensioen. Dit doorsneesysteem is een belangrijke pijler onder ons pensioenstelsel, maar ligt onder vuur. Pensioenjurist Marianne van Gelder legt uit.

   Datum
  1. Pensioenuitvoerder moet aan de slag met pensioencommunicatie

   ​Met het wetsvoorstel Pensioencommunicatie wil het kabinet met minder regels rond de informatieverstrekking het pensioenbewustzijn van deelnemers vergroten. Vooral voor pensioenuitvoerders zijn de consequenties aanzienlijk, stellen Mark Boumans en Marianne van Gelder in het vakblad Pensioen & Praktijk.

   Datum
  2. Wat solidariteit betekent voor je pensioen

   ​Solidariteit is een containerbegrip dat regelmatig tot misverstanden leidt. Er ontstaat onrust op het moment dat mensen het idee hebben dat ze vaak of altijd aan het kortste eind trekken. En dat is jammer, want elke maatschappij is beter af mét solidariteit.

   Datum
  3. Waarom solidariteit onze pensioenen ijzersterk maakt

   Sommige risico's zijn niet als individu te dragen of in de markt te verzekeren tegen een betaalbare prijs. Mensen hebben elkaar daarbij nodig. Eigenbelang is daarom een belangrijke drijfveer voor het collectief solidair regelen van bijvoorbeeld pensioen. Pensioenjurist Marianne van Gelder en bestuursadviseur Emmie Lewin zetten uiteen waarom solidariteit en collectiviteit onze pensioenen ijzersterk maken.

   Datum
  4. Wederkerigheid cruciaal voor solidariteit

   ​We moeten steeds blijven toetsen of de vormen van solidariteit in de pensioenregelingen nog aan alle voorwaarden voor draagvlak voldoen. Vooral het bewaken van wederkerigheid is cruciaal. Dat zeggen pensioenjurist Marianne van Gelder en bestuursadviseur Emmie Lewin.

   Datum

Mijn publicaties