Mark Boumans

Senior beleidsjurist

​"Ik werk al jaren bij PGGM. Als adviseur voor onze institutionele klanten op het gebied van pensioenbeleid en pensioenwetgeving. Nog steeds word ik verrast door de nieuwe en uitdagende dingen die hier voorbij komen. De mogelijkheden tot vernieuwing en de ruimte voor verdieping geven mij de energie om ieder dag met overtuiging mijn vak uit te oefenen. Dezelfde energie krijg ik van mijn promotie-onderzoek aan de VU naar de pensioenpositie van zelfstandigen."

Contactgegevens

m.boumans@pggm.nl (030) 277 13 14

  1. Is ‘opting out’ voor zzp’ers in?

   ​Mark Boumans pleit ervoor zzp’ers automatisch pensioen te laten opbouwen, maar ze wel het recht op een ‘opt out’ te geven.

   Datum
  2. Gaat er dan toch iets gebeuren met het pensioen van de zzp’er?

   ​Al jarenlang is het pensioen van zzp’ers een thema. Daarbij gaat het over de vraag of zij wel genoeg voor hun pensioen sparen en of zij hiervoor wel voldoende mogelijkheden hebben.

   Datum
  3. Het pensioen van zzp'ers

   In de laatste decennia is het aantal zzp’ers sterk gestegen. Dit leidt tot een aantal vraagstukken waar maar moeilijk een oplossing voor kan worden gevonden. Eén van die vraagstukken betreft het pensioenvraagstuk. In de kern gaat het daarbij over de vraag of zzp’ers straks wel voldoende pensioen hebben. Zzp’ers dienen hun pensioen zelf te regelen en uit onderzoek blijkt dat zij minder pensioen opbouwen dan werknemers. Naarmate het aantal zelfstandigen stijgt, neemt het maatschappelijke belang dat zzp’ers hun pensioen goed regelen navenant toe.

   Datum
  4. Ongeveer helft zelfstandigen heeft niets geregeld voor oude dag

   ​In het januarinummer van het ANBO-magazine geeft Mark Boumans zijn visie op de vraag van ANBO (een belangenorganisatie voor senioren) hoe zelfstandigen een beter pensioen kunnen krijgen. Hij gaat in gesprek met Alex van Scherpenzeel, belangenbehartiger van de ANBO.

   Datum
  5. Mark Boumans over IBO ZZP: toekomstvisie nodig!

   ​In het magazine Pensioen Advies (december 2015) gaat Mark Boumans in op de belangrijkste aspecten ven het Interdepartementaal Beleidsonderzoek ‘Zelfstandigen Zonder Personeel’. Dit IBO ZZP-rapport is in oktober aan de Tweede Kamer aangeboden. Boumans gaat met name in op de pensioenpositie van de zzp-er. Hij concludeert dat niets doen, door het kabinet, geen optie is voor de langere termijn.

   Datum
  6. ZZP-rapport toont durf

   ​Het langverwachte interdepartementale onderzoek naar zzp’ers is gepubliceerd. Mark Boumans analyseert het rapport.

   Datum
  1. Pensioenafspraken voor deelname van zelfstandigen in een bpf gerechtvaardigd

   ​Volgens het Europese Hof van Justitie (HvJ) in Luxemburg mogen sociale partners in een CAO afspraken maken over een minimumtarief voor zelfstandigen, op het moment dat zij als ‘schijn’zelfstandigen in dezelfde positie verkeren als werknemers. Dit oordeelde het HvJ in het FNV KIEM-arrest van eind 2014. Voor deze ‘schijn’zelfstandigen zijn dergelijke afspraken niet in strijd met het Europese mededingingsrecht. Voor ‘echte’ zelfstandigen zijn deze tariefafspraken volgens het HvJ in strijd met het verbod op concurrentiebeperkende afspraken (kartelverbod) en zijn deze afspraken om die reden niet toegestaan.

   Datum
  2. APF biedt schaal én maatwerk bij de uitvoering van pensioenregelingen

   ​Het APF is een ‘veelkunner’ het biedt schaalgrootte, kostenvoordelen én ruimte voor maatwerk, schrijven Erik Goris en Mark Boumans in Pensioenadvies.

   Datum
  3. Wetsvoorstel Pensioensparen zelfstandigen heeft weinig impact

   Het wetsvoorstel ‘Pensioensparen zelfstandigen’ beoogt de pensioenopbouw van zelfstandigen te verbeteren. Volgens PGGM-jurist Mark Boumans zullen de voorgestelde maatregelen weinig impact hebben.

   Datum
  4. Pensioendeelname zzp'er via opting out?

   ​Hoe voorkomen we dat zzp'ers de armen van de toekomst worden doordat ze niets voor hun pensioen hebben geregeld? Volgens PGGM-jurist Mark Boumans zou een opting out constructie interessant kunnen zijn elke zelfstandige kan dan pensioen opbouwen, maar behoudt wel keuzevrijheid.

   Datum
  5. Medezeggenschap bij APF verdient duidelijke regels

   Het wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds betekent een belangrijke volgende stap in de consolidatie in de pensioensector. Volgens PGGM's Mark Boumans moeten wel nog wat puntjes op de i worden gezet zo verdient de inspraak van belanghebbenden een duidelijke regeling, stelt hij in Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken (TPV).

   Datum
  6. Pensioenuitvoerder moet aan de slag met pensioencommunicatie

   ​Met het wetsvoorstel Pensioencommunicatie wil het kabinet met minder regels rond de informatieverstrekking het pensioenbewustzijn van deelnemers vergroten. Vooral voor pensioenuitvoerders zijn de consequenties aanzienlijk, stellen Mark Boumans en Marianne van Gelder in het vakblad Pensioen & Praktijk.

   Datum

Mijn publicaties