Foto Michel de Jonge

Michel de Jonge

Manager international Public Affairs

"PGGM staat voor mij voor een maatschappelijk betrokken pensioenuitvoerder. Die betrokkenheid vertaal ik als het gezicht van PGGM in Brussel in het werken aan de relevante Europese en internationale contacten. Ik krijg energie van blikken van buitenlanders wanneer je vertelt over ons 'PGGM model'. Dat vinden ze heel erg bijzonder."

Contactgegevens

m.de.jonge@pggm.nl (030) 277 15 31

Mijn publicaties

  1. Marktpartijen moeten duurzame EMIR-oplossing aandragen

   ​Samen met een aantal andere pensioenbeleggers heeft PGGM een oproep gedaan om tot een passende behandeling van pensioenfondsen te komen, binnen de Europese regelgeving voor derivaten (EMIR)

   Datum
  2. PGGM A case for Defined Ambition

   ​Nederland zoekt naar een nieuw pensioencontract omdat DB-regelingen in hun huidige vorm niet houdbaar blijven en individuele DC-regelingen geen substituut zijn voor DB.

   Datum
  3. EMIR: Pension funds position on developments in level 2

   PGGM onderschrijft de principes van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR), zoals meer transparantie, rapportageverplichtingen en zekerheden in de markt. ​

   Datum
  4. Brussel maakt derivatenhandel onnodig kostbaar

   Het landschap voor ‘Over The Counter’ (OTC)-derivaten verandert snel. Pensioenfondsen vallen voorlopig nog niet volledig onder de nieuwe Europese regelgeving rond de markt voor OTC-derivaten. De nieuwe regels voor niet-geclearde transacties jagen pensioenfondsen echter op kosten, terwijl de risico's toenemen. Precies het tegenovergestelde van wat de EMIR beoogt te bereiken.​

   Datum