Foto Michel de Jonge

Michel de Jonge

Manager international Public Affairs

"PGGM staat voor mij voor een maatschappelijk betrokken pensioenuitvoerder. Die betrokkenheid vertaal ik als het gezicht van PGGM in Brussel in het werken aan de relevante Europese en internationale contacten. Ik krijg energie van blikken van buitenlanders wanneer je vertelt over ons 'PGGM model'. Dat vinden ze heel erg bijzonder."

Contactgegevens

m.de.jonge@pggm.nl (030) 277 15 31

Mijn publicaties

  1. Post-Brexit pensioenpartners in EU: Frankrijk

   ​In ons tweede blog over nieuwe pensioenallianties na Brexit richten we onze blik op Frankrijk.

   Datum
  2. Bouwen aan nieuwe Europese pensioenallianties

   ​Nederland heeft met het vertrek van de Britten uit de EU nieuwe bondgenoten nodig in Europese dossiers die belangrijk zijn voor ons pensioen.

   Datum
  3. EU blijft zoeken naar duurzame EMIR-oplossing

   ​Zorgt het jongste voorstel van de Europese Commissie voor een duurzame EMIR- oplossing voor pensioenfondsen, vraagt Michel de Jonge zich af.

   Datum
  4. De vrijstelling van pensioenfondsen onder EMIR: geen optimale oplossing

   ​Een uitvloeisel van de Basel III / CRDIV verordening is dat banken in feite geen non-cash onderpand meer accepteren. Hierdoor worden pensioenfondsen, die derivaten gebruiken om renterisico's af te dekken, geconfronteerd met een toenemende vraag naar kasgeld om aan hun onderpand verplichtingen te kunnen voldoen.

   Datum
  5. IORP II: Europees pensioenakkoord realistisch en werkbaar

   ​De Europese lidstaten en het Europees Parlement bereikten eind juni een akkoord over de pensioenfondsenrichtlijn. Het bevestigt de zeggenschap van Nederland over het eigen pensioen. Voor veel andere Europese landen leidt het tot hogere standaarden voor het beheren van arbeidsgerelateerde pensioenen.

   Datum
  6. Onze top 5 EU- prioriteiten

   ​PFZW en PGGM reageren op Call for Evidence ten aanzien van het EU-regelgevingskader voor financiële diensten.

   Datum
  1. Marktpartijen moeten duurzame EMIR-oplossing aandragen

   ​Samen met een aantal andere pensioenbeleggers heeft PGGM een oproep gedaan om tot een passende behandeling van pensioenfondsen te komen, binnen de Europese regelgeving voor derivaten (EMIR)

   Datum
  2. PGGM A case for Defined Ambition

   ​Nederland zoekt naar een nieuw pensioencontract omdat DB-regelingen in hun huidige vorm niet houdbaar blijven en individuele DC-regelingen geen substituut zijn voor DB.

   Datum
  3. EMIR: Pension funds position on developments in level 2

   PGGM onderschrijft de principes van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR), zoals meer transparantie, rapportageverplichtingen en zekerheden in de markt. ​

   Datum
  4. Brussel maakt derivatenhandel onnodig kostbaar

   Het landschap voor ‘Over The Counter’ (OTC)-derivaten verandert snel. Pensioenfondsen vallen voorlopig nog niet volledig onder de nieuwe Europese regelgeving rond de markt voor OTC-derivaten. De nieuwe regels voor niet-geclearde transacties jagen pensioenfondsen echter op kosten, terwijl de risico's toenemen. Precies het tegenovergestelde van wat de EMIR beoogt te bereiken.​

   Datum