Pascal Janssen

Senior Balansrisicomanager

​Na mij studie econometrie ben ik 10 jaar geleden begonnen met werken bij PGGM. Samen met de klant ga ik op zoek naar het pensioenbeleid en het beleggingsbeleid dat het best past bij de deelnemer. Wendbaarheid is daarbij een kernbegrip: flexibel inspelen op ontwikkelingen in de omgeving en de markt en deze vertalen naar robuust beleid.

Contactgegevens

p.janssen@pggm.nl

  1. Quickscan perspectiefnota toekomstig pensioenstelsel

   ​Op 8 juli 2016 stuurde staatssecretaris Jetta Klijnsma aan de Tweede Kamer een perspectiefnota waarin de hoofdlijnen voor een toekomstig pensioenstelsel verder worden uitgewerkt. De nota is een uitvoerig document dat, inclusief begeleidende brief en bijlagen, ruim honderd pagina’s telt.

   Datum
  2. Quick scan SER-verkenning pensioenstelsel

   ​Op 20 mei 2016 rapporteerde de Sociaal Economische Raad (SER) over zijn verkenning naar een mogelijk nieuw pensioencontract persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling, dat eerder werd betiteld als “interessant, maar onbekend”. De SER vindt deze variant nog steeds interessant. Daarbij is niet alleen gekeken naar het eindplaatje, maar ook naar de weg ernaar toe (transitie).

   Datum
  3. Quickscan wet verbeterde premieregeling

   Op 10 maart heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet verbeterde premieregeling aangenomen. De wet verbeterde premieregeling heeft betrekking op het inkopen van pensioen in een beschikbare-premieregeling (ook wel genoemd premieovereenkomst of DC-regeling).

   Datum

Mijn publicaties