Piet Klop

Senior Advisor Responsible Investment

​"Beleggingen zijn voor mij meer dan een manier om geld te verdienen. Daarom ga ik op zoek naar manieren om onze beleggingen in te zetten voor mens en milieu. Daarbij doe ik een beroep op mijn milieu-technische en economische opleiding, en op mijn internationale ervaring. Heel belangrijk voor mij is dat duurzaamheid een positieve lading krijgt, als 'unique selling point' voor PGGM, en als een bron van inspiratie en groei."

Contactgegevens

p.klop@pggm.nl (030) 277 10 27

  1. Engagement op alle waterfronten

   ​Het beleggen in oplossingen voor waterschaarste kan wereldwijd, ver weg en dichtbij huis, denkt Piet Klop.

   Datum
  2. SDG-impact: naar gemeenschappelijke indicatoren

   ​PGGM en andere Nederlandse financiële instellingen en bedrijven stellen een aantal indicatoren voor om hun bijdrage aan de werelddoelen van de Verenigde Naties te meten.

   Datum
  3. Impact: voor geduldige beleggers

   ​Een nieuw stadium in verantwoord beleggen is impact-beleggen, schrijven Piet Klop en Pleuni de Kind in Pensioen, Bestuur & Management.

   Datum
  4. Energietransitie vereist grootschalige financiering

   ​PGGM belegt in de eerste van een serie Franse groene staatsobligaties. Deze bieden schaalgrootte die nodig is om de transitie naar een schone energievoorziening te financieren.

   Datum
  5. Next step in meten impact

   ​PGGM gaat samenwerken met het advies en softwarebedrijf Sinzer. Zo krijgen we nog beter inzicht in de maatschappelijke impact van onze beleggingen, schrijven Piet Klop en Cedric Scholl.

   Datum
  6. PGGM belegt in groene obligatie van Alliander

   ​De Green Bond van Alliander past goed in de beleggingen die financieel rendement en klimaatwinst opleveren, menen Sevinc Acar en Piet Klop.

   Datum
  1. Beleggen in oplossingen: de uitdaging

   ​Na de financiële crisis moeten institutionele beleggers hun maatschappelijke nut bewijzen. Dit kunnen zij doen via beleggingen in de reële economie voor duurzame economische groei. Beleggen-in-oplossingen biedt de langetermijnbelegger kansen.

   Datum
  2. Van uitsluiten naar beleggen in oplossingen: ontwikkelingen in verantwoord beleggen

   Nederlanders willen dat hun pensioen op een fatsoenlijke manier bij elkaar wordt verdiend. De € 1200 miljard aan pensioenvermogen wordt steeds meer verantwoord belegd, en pensioenfondsen gaan hoe langer hoe verder in het verduurzamen van het beleggingsbeleid. Maar lukt dat zonder rendement in te leveren? Lees in dit artikel van PensioenPro wat PGGM en andere pensioenuitvoerders zeggen over verantwoord beleggen anno 2015.

   Datum
  3. Het belang van een circulaire economie

   ​PGGM gelooft in de circulaire economie. Als pensioenbelegger zijn wij ervan overtuigd dat circulaire bedrijven het in de toekomst beter zullen doen dan hun traditionele collega's. Er in investeren is een verhaal van de lange adem, maar wij geloven dat het de inspanning waard is, zegt Piet Klop in het Financiële Dagblad.

   Datum
  4. Het groeiend probleem van waterschaarste

   De electriciteitssector is in grote mate afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende water. Met name in opkomende markten als China en India is dat een groeiend probleem. De waterschaarste in deze gebieden brengt risico's met zich mee voor investeerders, overheden en bedrijven. In Financial Investigator legt Piet Klop uit waarom beleggers zich zouden moeten verdiepen in de complexe relatie tussen elektriciteitsproductie en waterschaarste.

   Datum

Mijn publicaties